NASZA OFERTAJuż znamy wartość współczynnika ryzyka!


Przypominamy, że w ubiegłym roku Minister Infrastruktury wydał Rozporządzenie w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 462) Dziś już znamy jaki poziom naruszeń kwalifikuje firmę przewozową do obligatoryjnej kontroli w przedsiębiorstwie. Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 31.03.2011, zgodnie z którym:


„Wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2010 wynosi 100”. 


Zatem każde przedsiębiorstwo, które w 2010 roku było kontrolowane na drodze a następnie obciążone karą pieniężną za poważne i bardzo poważne naruszenia (wymienione w ww rozporządzeniu) w wymiarze maksymalnym, może spodziewać się kontroli w bieżącym roku. GITD wychodząc na przeciw oczekiwaniom branży wskazał bardzo wysoki współczynnik, tak, aby szczegółowej kontroli poddać wyłącznie firmy zagrażające bezpieczeństwu drogowemu i permanentnie łamiące podstawowe normy czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców. 


Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej publikacji z dnia 12 czerwca 2010 Nowy sposób ITD na kontrolę w przedsiębiorstwie - "współczynnik ryzyka"


Do pobrania:

Zarządzenie nr 21 Głównego Inspektora z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2010.


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości


(nasze publikacje z powyższego zakresu zostały wykorzystane także przez: Truck & Business PolskaLogspedPc Net Service, Dziekujemy za zaufanie)


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl