NASZA OFERTA
 4 grudnia 2011 – Pakiet drogowy wchodzi w życie, czyli praktyczne porady na dziś


Nowe warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego dyktowane pakietem trzech rozporządzeń unijnych 1071, 1072 i 1073 będą obowiązywać w każdym państwie członkowskim, począwszy od 4 grudnia 2011. Do dnia dzisiejszego nie udało się Polsce wprowadzić najważniejszych zmian w prawie krajowym, takich jak chociażby nowy wzór licencji wspólnotowej, ujednolicone zasady egzaminowania i wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych czy zmiany sposobu potwierdzania sytuacji finansowej. Krajowy porządek prawny nie wskazuje również dokumentu, określonego przez przepisy unijne jako zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W związku z powyższym od 4 grudnia br, aż do czasu zmiany ustawy o transporcie drogowym i aktów wykonawczych, prawo krajowe pozostanie w sprzeczności z rozporządzeniami unijnymi. Prymat prawa wspólnotowego nad krajowym oznacza, że organy wydające licencje na transport drogowy powinny wprost stosować regulacje rozporządzeń unijnych od dnia 4 grudnia. Zapewne chaosu i przedłużania terminów załatwienia sprawy w przedmiocie wydania nowej licencji, odnowienia licencji lub uzyskania wpisu kolejnego pojazdu do licencji, nie unikniemy. Pozostaje mieć nadzieję, że nowy rząd szybko rozpocznie pracę nad zmianami ustaw, a projekt przygotowywany od kilku miesięcy przez Ministerstwo Infrastruktury niezwłocznie trafi do Sejmu. 


Licencje ważne czy nieważne?

Certyfikat (CPC) aktualny czy konieczny dodatkowy egzamin?

Jak poświadczyć sytuację finansową w nowych warunkach ?

Baza eksploatacyjna / operacyjna to nie baza transportowa!

Uwaga – nowi przedsiębiorcy!

Jakie zmiany planuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej?


Wszystkie te tematy omówione zostały na serwisie www.1071.plZespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2011 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl