NASZA OFERTA
„4 grudnia 2011” – oficjalne stanowisko Ministerstwa Transportu!


Zgodne z niżej prezentowanym Komunikatem Ministerstwa Transportu z dnia 02.12.2011 w sprawie wejścia w życie Rozporządzeń 1071, 1072,1073 przedsiębiorcy spełniający podstawowe warunki zawodu przewoźnika drogowego nie mają powodów do obaw. Najistotniejsze dla branży informacje to:


Wypisy z aktualnie posiadanych licencji międzynarodowych – wydawane będą na nowych formularzach /drukach, zgodnie z Rozporządzeniem 1072 (przewóz rzeczy) i 1073 (przewóz osób)


Nowe licencje oraz odnowienie licencji już posiadanych odbywać się będzie zgodnie z pakietem drogowym 3 rozporządzeń unijnych i ustawy o transporcie drogowym.


Wypisy z aktualnie posiadanych licencji międzynarodowych – wydawane będą na nowych formularzach /drukach, zgodnie z Rozporządzeniem 1072 (przewóz rzeczy) i 1073 (przewóz osób) 


Nowe licencje oraz odnowienie licencji już posiadanych odbywać się będzie zgodnie z pakietem drogowym 3 rozporządzeń unijnych i ustawy o transporcie drogowym. Organ wydający  licencje sprawdzi spełnienie warunku dotyczącego siedziby i bazy eksploatacyjnej, warunku dotyczącego dobrej reputacji, warunku dotyczącego zdolności finansowej oraz warunku dotyczącego kompetencji zawodowych


Przedsiębiorca przy odnawianiu licencji lub wnioskowaniu o wydanie nowej licencji ma obowiązek złożyć oświadczenie, że spełnia warunki dot. siedziby i bazy eksploatacyjnej. Zdolność finansową potwierdzić jednak musi zgodnie z Rozp. 1071 poprzez roczne sprawozdanie finansowe lub w drodze odstępstwa poprzez gwarancję bankową lub ubezpieczenie.


Opłaty za udzielenie /odnowienie licencji międzynarodowej – wspólnotowej na okres 10 lat: 7200 zł (przewóz osób), 8000 (przewóz rzeczy). Opłaty za licencje krajowe pozostają na dotychczasowym poziomie.


Poza wysokimi opłatami jakie czekają przewoźników, którzy w najbliższym czasie będą wnioskować o odnowienie lub wydanie licencji wspólnotowej, komunikat Ministerstwa potwierdza wcześniejsze zapowiedzi, że wszelkie działania będą ukierunkowane na minimalizacje skutków społecznych wejścia w życie nowych regulacji unijnych. Pocieszające jest, że do czasu nowelizacji  Ustawy o transporcie drogowym licencje krajowe i międzynarodowe będą jednocześnie dokumentować posiadanie zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego. Mamy nadzieję, że Ministerstwo wprowadzając logiczne zasady przedstawione w komunikacie, nie wykraczające dodatkowo poza zapisy unijnego pakietu drogowego, również przy regulacjach zawartych w nowelizacji ustawy, utrzyma tą tendencję. 


Komunikat ws. stosowania od 4.12.2011 r. rozporządzeń UE w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz zasad wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy 


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2011 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl