NASZA OFERTA
Odłożony odpoczynek w turystyce - czyli zmiany w 561 od 1.01.2014


Turyści korzystający z wycieczek objazdowych nie zawsze mają możliwość w pełni wykorzystać czas na zwiedzanie lub przejazd do kolejnego miejsca rekreacji. Ograniczenia wynikają ze ściśle normowanego czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców zawodowych. Przepisy Rozporządzenia WE nr 561/2006 nakładają obowiązek odbierania odpoczynku tygodniowego w każdym tygodniu trwającego co najmniej 45 godzin lub skróconego do 24 godzin. W tym czasie kierowca autokaru nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać innej pracy. Na liczne postulaty branży turystycznej i przewozowej nie pozostał obojętny Parlament Europejski, który znowelizował wspomniane rozporządzenie. Dopuszczono możliwość odłożenia przez kierowcę odpoczynku tygodniowego do 12 dni, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze z odstępstwa może skorzystać kierowca, który wykonuje pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób. Tak więc wycieczki realizowane na terenie kraju nie mogą uwzględniać wspomnianego odstępstwa.

Po drugie kierowca pełny odpoczynek tygodniowy (45h) odkłada do 12 kolejnych dni liczonych od ostatniej pełnej pauzy tygodniowej. Przy tej okazji warto wspomnieć że wycieczka trwająca 10-12 dni może wiązać się dla kierowcy z koniecznością odebrania nie tylko odłożonego odpoczynku ale również tego wynikającego z bieżącego tygodnia. Zatem może dojść do sytuacji kiedy kierowca będzie zobowiązany do pauzy np. 45h plus 24 h lub 45h plus 45 h. Powyższe unormowania obowiązują na podstawie art. 8 ust. 6a Rozporządzenia nr 561/2006 od dnia 4 grudnia 2010 roku. Jednakże z nowym 2014 rokiem swoboda korzystania z odłożonych odpoczynków tygodniowych zostaje obostrzona dodatkowymi warunkami. Przede wszystkim po dniu 1 stycznia 2014 r. powyższe udogodnienie możliwe jest jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie rejestrujące, zgodnie z wymogami załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, czyli w tachograf cyfrowy. Kierowcy prowadzący autokary wyposażone w tachografy analogowe będą musieli stosować zasady ogólne odbierania odpoczynków tygodniowych. Ponadto w przypadku korzystania z odłożonego odpoczynku i wykonywania przejazdów w godzinach od 22.00 do 06.00, pojazd musi obsługiwać kilku kierowców (załoga). Jeśli nie jest to możliwe i tylko jeden kierowca został przydzielony do realizacji określonej usługi (wycieczki) to okres prowadzenia pojazdu w godzinach 22:00-06:00 zostaje skrócony do trzech godzin, po czym kierowca musi odebrać przerwę 45 minutowa dla regeneracji sił i ponownie może prowadzić autokar, kolejne 3 godziny. Organizator planujący przyszłoroczne imprezy turystyczne, wycieczki objazdowe, pielgrzymki, musi uwzględnić nowe zapisy Rozporządzenia nr 561/2006. Ilość kierowców wymaganych do wykonania usługi okazjonalnej oraz ilość dni koniecznych do zrealizowania planowanego programu imprezy bezpośrednio będzie wpływać na cenę takiej usługi.


Pełny tekst artykułu został opublikowany na łamach numeru 240 (3630) z dnia 

12 grudnia 2013 Dziennika Gazeta Prawna. Pełne wydania dziennika w internecie dostępne pod tym linkiem


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości


Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2013 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl