NASZA OFERTA
Jazda na 2 karty, czyli fałszowanie danych rejestrowanych przez tachograf cyfrowy


Od niespełna 2 lat przewoźników drogowych obowiązuje pakiet rozporządzeń unijnych, w których zawarto podstawowe warunki i obowiązki wspólne dla przedsiębiorców wszystkich krajów członkowskich. Przepisy unijne określają również typy najcięższych naruszeń, z powodu których osoba zarządzająca transportem może utracić certyfikat kompetencji zawodowych, a przedsiębiorca licencję na transport. W myśli rozp. 1071/2009 najpoważniejszymi naruszeniami są m.in.:

- Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %. 

- Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny. 

- Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy. 

- Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym zagrożenie stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu. 

- Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej. 

Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.


Jeśli zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy zostaną, w jednym lub kilku państwach członkowskich, skazani za popełnienie poważnego przestępstwa lub nałożono na nich sankcje za jedno z najpoważniejszych wyżej wymienionych naruszeń, organy kontrolne przeprowadzają postępowanie administracyjne obejmujące w odpowiednich przypadkach kontrolę w lokalach danego przedsiębiorstwa. Efektem takiej kontroli może być utrata dobrej reputacji, a w dalszej perspektywie utrata licencji. Unijne przepisy to nie fikcja wyzuta z palca tylko reakcja na nasilone w ostatnich latach przypadki fałszowania danych zapisanych na wykresówkach oraz danych rejestrowanych przez tachograf wykrywane przez służby kontrolne w całej Europie. Jedną z takich niedozwolonych praktyk jest używanie przez  kierowcę zawodowego swojej imiennej karty do tachografu cyfrowego oraz drugiej karty najczęściej „pożyczonej” lub „znalezionej”.„Dla zyskania czasu”

Tak najczęściej tłumaczą się kierowcy złapani na gorącym uczynku. Podobne wyjaśnienia można usłyszeć w trakcie cyklicznych kontroli analizy czasu pracy w przedsiębiorstwach, w których zarządzający sprawdzają dane cyfrowe, dbając o dobrą reputację i odpowiednią dyscyplinę pracy.

Jazda na cudzej karcie kierowcy jest niczym innym jak fałszowaniem swojej własnej aktywności jako kierowcy. Niewielu zdaje sobie sprawę, że użycie cudzej karty pozostawia trwały ślad w pamięci tachografu. Pobranie danych cyfrowych z tachografu a następnie danych cyfrowych z karty kierowcy i zestawienie ich łącznie, daje wynik w postaci wykazania nazwisk kierowców, których karty były użyte. Z łatwością można również zobrazować moment wyjęcia prawdziwej karty i włożenia karty dodatkowej. Często na zarzut fałszowania można słyszeć, że „to niemożliwe, miałem tyle kontroli drogowych i wszystkie przeszedłem pozytywnie”. Szkopuł w tym, że ograniczony czas kontroli drogowej rzadko pozwala na pobrane danych cyfrowych z tachografu. Stąd też kontroli poddawane są dane z karty pobrane w ciągu kilkudziesięciu sekund. Wykrycie jazdy na cudzej karcie może być ujawnione tylko na „gorącym uczynku” lub po analizie plików z tachografu. Stąd mylne przekonanie, że jak kontrola drogowa nie wykazała fałszowania, to kierowca może spać spokojnie. Kolejna kontrola drogowa może dotyczyć również danych z tachografu. A przede wszystkim kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie przeprowadzana przez ITD lub PIP za okres 12 miesięcy wstecz może wykazać wspomniane naruszenia.


Konsekwencje dla kierowcy

Kierowca, któremu postawiono zarzut fałszowania musi się liczyć nie tylko z wysokim mandatem (w Polsce w kwocie 2000 zł), ale również z ryzykiem wszczęcia wobec niego postępowania karnego. Jeśli fałszowanie danych w ocenie sądu będzie nosiło znamiona przestępstwa to poza skazaniem z tego tytułu, w myśl znowelizowanej Ustawy o transporcie drogowym, wobec kierowcy może zostać orzeczony zakaz wykonywania zawodu. Wspomniane naganne działanie kierowcy może również  przez pracodawce zostać uznanie za ciężkie naruszenie organizacji i dyscypliny pracy, za co grozi kara porządkowa lub zwolnienie z pracy.


Konsekwencje dla przedsiębiorcy

Konsekwencje działań kierowcy nie pozostaną bez echa dla samego przewoźnika. Jak na wstępie zaznaczono za działanie kierowcy niezgodne z prawem grozi utrata dobrej reputacji. Ponadto przedsiębiorca może również zostać obciążony wysoką karą wymierzoną na podstawie decyzji administracyjnej. Jeżeli czynności kontrolne i postępowanie dowodowe wykażą, że kierowca działał w porozumieniu z pracodawca lub za jego przyzwoleniem, konsekwencje karne również mogą dotknąć przewoźnika. 


Brak wiarygodności dokumentacji

Pomijając kwestie karania, na zakończenie zwrócić trzeba uwagę jakie zamieszanie w całości dokumentacji przewozowej oraz pracownicze wprowadza „jazda na cudzej karcie”. List przewozowy lub dokument CMR podpisuje w imieniu przewoźnika kierowca. Zarówno załadunek jak i rozładunek towaru jest ewidencjonowany. Zatem osoba, która dostarcza towar musi wykazać swoją aktywność – dojazd do miejsca dostawy lub załadunku. W bardzo prosty sposób można zweryfikować zarzut fałszowania, jeśli na dokumentacji przewozowej jest podpis kierowcy, którego karta nie była używana w trakcie zadania przewozowego. Zastrzec należy, że nie ma tu mowy o sytuacji podwójnej załogi. (...)


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "Polski Traker"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości

Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne