NASZA OFERTA
Wybrane zmiany prawne w 2017


Od kilku lat czekam, aby napisać, że wreszcie dla branży transportowej nic się nie zmienia, że możemy spokojnie wkroczyć w Nowy Rok bez zmiany dokumentacji, bez nowych obowiązków, bez niepewności prawnej. Wygląda jednak na to, że taki czas jeszcze nie nadszedł. Rok 2017 to rok licznych podwyżek wynagrodzenia, podatków i opłat, cen ubezpieczeń i zaostrzenia przepisów wobec przewoźników.


Nowe stawki zagranicznych płac minimalnych i elektroniczna rejestracja

W związku z zawirowaniami politycznymi oraz brakiem nasilonych kontroli dotyczącymi wypłaty niemieckiej czy francuskiej stawki minimalnego wynagrodzenia kierowcom trudno wykazać czy  i jakie kary za niespełnianie tego obowiązku zapłacili polscy przewoźnicy. Część przedsiębiorców wyszła z założenia, że wynagrodzenie będzie rozliczać i wypłacać, aby nadal funkcjonować na zachodnich rynkach. Inni zdecydowali się ewidencjonować godziny a rozliczać je w wypłacanych świadczeniach dodatkowych np. związanych z podróżą służbową lub  w płacy zasadniczej. Są i tacy, którzy czekają na ostateczne rozstrzygnięcie czy przepisy francuskie , niemieckie są zgodne z prawem unijnym czy nie, ryzykując ewentualne roszczenie za okres wstecz. Nie zmienia to jednak faktu, że w 2017 roku w górę idzie stawka wynagrodzenia w Niemczech.

Minimalna stawka niemieckiego wynagrodzenia od 01.01.2017 będzie wynosi 8,84 € za jedną godzinę pracy. Natomiast we Francji kierowca zawodowy kierujący pojazdem powyżej 19 ton dmc i jednocześnie będący wysoce wykwalifikowanym (kategoria zaszeregowania 150 M) powinien otrzymywać wynagrodzenia 10 € za jedną godzinę pracy na terenie Francji. Do tego w obu krajach uruchomiony zostanie elektroniczny sposób zgłaszania pracowników delegowanych. Zamiast dotychczasowego „faksowania” formularzy do Kolonii, przewoźnicy będą mogli zgłoszenie wysłać elektronicznie za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji. Od dnia 01.01.2017 aplikacja będzie fakultatywna, natomiast z dniem 01.07.2017 każdy przedsiębiorca będzie zobligowany do skorzystania z niej. We Francji niestety już od początku Nowego Roku przewoźnicy będą zmuszeni korzystać z platformy SIPSI. Wygenerowanie elektronicznego zaświadczenia będzie możliwe po utworzeniu indywidualnego konta przedsiębiorcy. Francuzi postanowili jednak na tym dodatkowym obowiązku zarobić wprowadzając opłatę od zarejestrowanego konta. Nie podano jeszcze ostatecznej kwoty opłaty, wiadomo tylko, że nie będzie wyższa niż 50 €. I tu powstaje w mojej ocenie uzasadniona wątpliwość czy na gruncie unijnych przepisów o delegowaniu pracowników kraje przyjmujące mogą zarabiać na zagranicznych przedsiębiorcach pobierając takie opłaty? Czy sama platforma ma służyć zarabianiu czy gromadzeniu informacji dla służb kontrolnych? Przedsiębiorca udzielający informacji o swoich pracownikach spełnia ten obowiązek niby „dobrowolnie”, a w rzeczywistości pod przymusem prawnym i będzie musiał jeszcze za to płacić. Rozumiem, że nie wszystkie narody Europy są tak pracowite jak my Polacy, ale żebyśmy jeszcze finansowali utrzymywanie francuskiej platformy, przeczy wszelkim logicznym regułom. Wyższa płaca w Polsce 

Polscy pracownicy również z dniem 01.01.2017 nabywają prawo do wyższego wynagrodzenia minimalnego, które określono na mocy nowelizacja Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z poźn. zm., dalej „Ustawa”) 

na poziomie 2000 zł brutto w przypadku umów o pracę. W ramach płacy minimalnej nie będzie już możliwości uwzględniania dodatku za pracę w porze nocnej. Nowy Rok niesie również zmiany dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Stawka wynagrodzenia za godzinę pracy np. na podstawie umowy zlecenie wyniesie po waloryzacji minimum 13 zł za godzinę. Niezależnie jednak od formy zatrudnienia konieczne jest sporządzanie ewidencji czasu pracy zarówno pracowników pracujących na etacie , jak i tych pracujących na podstawie umów cywilnych. Dla branży transportowej nie jest to nowy obowiązek, gdyż Ustawa o czasie pracy kierowców takim obowiązkiem objęła już od lipca 2013 roku kierowców samozatrudnionych, pracujących na podstawie umów cywilnych oraz samych przedsiębiorców o ile osobiście wykonują przewozy. Ewidencja czasu pracy ma na celu nie tylko zweryfikować przestrzeganie norm prowadzenia pojazdu i ilości odpoczynku, ale również wykazać czy ilość godzin pracy jest adekwatna do otrzymanej zapłaty, nie niższej niż 13 zł brutto. 


Reputacja przewoźników

Obszarem, który w mojej ocenie najbardziej powinien zainteresować branżę transportową w 2017 roku jest kwestia dobrej reputacji, czyli utrzymanie posiadanych certyfikatów zawodowych oraz licencji na transport. Widmo wcielenia w szeregi Policji Inspektorów Transportu Drogowego, a co za tym idzie dodanie im kompetencji kontrolnych może spowodować liczniejsze kontrole drogowe.


(....) 


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "Transport Manager"Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości

Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2016 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne