NASZA OFERTA

Formularz unijny dot. dni wolnych od pracy 

sprostowany  w języku polskim


Jako pierwsi informowaliśmy Państwa rzetelnie o nowym wzorze Zaświadczenia o działalności kierowcy wprowadzonym w dniu 16 grudnia 2009 Decyzją Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającą decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.U. L 330 z 16.12.2009).    


Błędy w tłumaczeniu polskiej wersji językowej spowodowały, że polscy przewoźnicy musieli stosować obcojęzyczną wersję Zaświadczenia. Nasza interpretacja spotkała się z falą krytyki w różnych środowiskach, ostatecznie komunikat GITD potwierdził prawidłowość i rzetelność podawanych przez nas informacji. Po niemalże 3 miesiącach od daty opublikowania nowego wzoru Zaświadczenia  w  Dzienniku Urzędowym UE L 63 s. 31 z 12 marca 2010 r ukazało się sprostowanie dot. polskiej wersji językowej. Nowy wzór umożliwia nie tylko dokumentowanie tygodniowych odpoczynków i innych dni wolnych od pracy, ale również okresy pozostawania kierowcy w gotowości. Pozostałe opcje w nowej poprawionej wersji Zaświadczenia działalności znajdą Państwo w niżej zamieszczonym wzorze.ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI - formularz polski


wróć do wiadomości


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl