NASZA OFERTA


Nowe Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy


W związku z dostosowaniem do wymogów unijnych kwalifikacji kierowców zawodowych w Ustawie o transporcie drogowym wprowadzano sukcesywnie zmiany już od 2006 roku. Najbardziej aktualnym tematem dla branży transportowej w tej materii jest możliwość uzyskania kwalifikacji wstępnej przez osoby, które pierwszy raz podejmą pracę w charakterze kierowcy oraz warunki odbycia szkolenia okresowego dla osób już wykonujących zawód kierowcy. Największe emocje budził fakt konieczności odbywania kursu w wymiarze 280 godzin , a co za tym idzie ponoszenie bardzo wysokich kosztów takiego szkolenia oraz konieczność przystosowania ośrodków szkolenia do przeprowadzania zajęć praktycznych w zakresie jazdy w warunkach specjalnych. Kres wszelkim nadziejom na uniknięcie niedogodnych uregulowań położyło najnowsze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, Poz.314). Obowiązujące od dnia 3 kwietnia 2010 roku ww Rozporządzenie szczegółowo reguluje zakres szkolenia kierowców w ramach:


- kwalifikacji wstępnej 

- kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

- kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

- kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

- szkoleń okresowych


Utrzymano proponowany wcześniej wymiar szkolenia tj, 280 godzin szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej oraz 140 godzin w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Szkolenia składać się będą z dwóch części:


1) części podstawowej teoretycznej

2) części specjalistycznej (teoria, zajęcia praktyczne w ruchu, zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych)


Wymagana rozporządzeniem ilość godzin jazdy w warunkach specjalnych to:

- dla osób odbywających szkolenie na kwalifikację wstępną – 4 godziny

- dla osób odbywających szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną – 2 godziny.


Ponadto przyjęto, że szkolenia okresowe realizowane będą w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć w wymiarze 35 godzin.


Nabyta w trakcie szkolenia wiedza weryfikowana będzie w teście kwalifikacyjnym złożonym z pytań zawierających tylko jedną poprawna odpowiedź:


a) test kwalifikacyjny dot kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  składać się będzie z 20 pytań z części podstawowej szkolenia oraz 10 pytań z części specjalistycznej szkolenia. Czas trwania testu wyniesie 45 minut


b) test kwalifikacyjny dot. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składać się będzie z 10 pytań z części specjalistycznej szkolenia. Czas trwania testu wyniesie 15 minut


Rozporządzenie określiło również szczegółowe parametry miejsca przeznaczonego do jazdy w warunkach specjalnych. 


Poprzednie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U.2008 Nr 124, Poz. 805) utraciło moc obowiązującą z dniem 3 kwietnia 2010.


Przypominamy o obowiązkowych terminach szkoleń okresowych kierowców :

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia: 


1) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;


2) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy: 

 a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r., 

 b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;


3) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy: 

 a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,  b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;


4) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy: 

 a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

 b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;


5) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy: 

 a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,  b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008        roku.


6) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl