NASZA OFERTAWczytywanie danych z kart kierowców co 28 dni. 

Nowe Rozporządzenie Komisji UE


Od dnia 1 stycznia 2008 każdy kierowca ma obowiązek okazać do kontroli wykresówki, wydruki i zapisy odręczne, dane na karcie kierowcy z okresu obejmującego bieżący dzień i poprzednie 28 dni. Przepisy unijne wprowadzające taką zmianę (poprzedni stan prawny narzucał obowiązek dokumentowania bieżącego tygodnia i 15 dni wstecz) nie dokonały jednocześnie zmiany w unormowaniach dot. obowiązkowego okresu wczytywania danych z karty kierowcy. W związku z tym Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych, nadal nakłada obowiązek na przewoźnika pobierania danych z tachografu cyfrowego: 

a) co najmniej raz na 3 miesiące

b) natychmiast: 

- przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi, 

- w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych, 

- w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania;


Natomiast dane z karty kierowcy przewoźnik ma obowiązek wczytać :

co najmniej raz na 21 dni,

- przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy,

- przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe,

- w przypadku utraty ważności karty kierowcy; w oznaczonym terminie,

- w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.


Po ponad 2,5 roku Komisja Europejska ujednoliciła okres wczytywania danych z karty kierowcy z okresem kontrolnym dot. kontroli drogowej. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców (L 168/16   [PL]     Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia     2.7.2010) wprowadza maksymalny okres na wczytanie odpowiednich danych, który nie może przekraczać:

a) 90 dni w przypadku danych z jednostki pojazdowej;

b) 28 dni w przypadku danych z karty kierowcy.

Powyższe uregulowanie będzie miało zastosowanie od dnia 1 października 2010 roku


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl