NASZA OFERTAPierwsza Ogólnopolska Konferencja „Zawód przewoźnika drogowego w nowym europejskim wymiarze” - relacja
W dniu 5 kwietnia 2011 roku w Krakowie w Hotelu Sheraton odbyła się  Pierwsza Ogólnopolska Konferencja „Zawód przewoźnika drogowego w nowym, europejskim wymiarze”. Ideą organizatorów i partnerów konferencji było poruszenie najistotniejszych dla branży transportowej tematów 2011 roku. Wybitne grono zaproszonych prelegentów i specjalistów zachęciło do udziału w konferencji przewoźników z całego kraju.

Pani Renata Strachowska Dyrektor Biura Prawnego GITD przedstawiła podstawowe zasady wydawania i cofania licencji. Zaprezentowała również plan prac legislacyjnych, które mają na celu wdrożyć szczegółowe unormowania Pakietu rozporządzeń 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009 WE. 

Szczególne zainteresowanie wzbudziło zestawienie stanu prawnego i faktycznego na dzień bieżący i na dzień 04.12.2011.Pani Iwona Szwed prawnik Zespołu Doradczego Arena 561, pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych przed I.T.D. I PIP,  przybliżyła nowe obowiązki jakie będą ciążyć  na przedsiębiorcach działających w branży transportu drogowego po 4 grudnia 2011 roku oraz obszary działalności gospodarczej, które szczególnie będą poddawane kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.

Pani Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Systemów Transportowych Instytutu Transportu Samochodowego, współautor pytań egzaminacyjnych na Certyfikat Kompetencji Zawodowych – zaprezentowała m. in. nowe wymagania i zasady udzielania Certyfikatów oraz skalę zmian w problematyce egzaminacyjnej.Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać również nowe warianty testów i zadań egzaminacyjnych jakie zostaną wdrożone w związku z Rozporządzeniem 1071/2009.

Większość prelegentów oprócz wygłoszenia wykładu, była dostępna dla przewoźników i w każdej wolnej chwili chętnie udzielała indywidualnych konsultacji. Na szczególne uznanie zasługuje otwartość Pani Renaty Strachowskiej  i Pani Izabelli Mitraszewskiej, które pomimo wcześniej deklarowanej obecności jedynie na czas swoich prelekcji, pozostały do dyspozycji uczestników dłużej. Dzięki takiej postawie Pań, uczestnicy konferencji mieli okazję korzystać z ich wiedzy i doświadczenia w bezpośrednich rozmowach.

Zakres zmian prawnych dla branży transportowej w roku 2011 nie sprowadza się do wprowadzenia 3 nowych rozporządzeń unijnych, stąd naszą konferencję wzbogaciliśmy o dodatkowe prelekcje. Pan Jerzy Jezuit z firmy DKV w sposób praktyczny przedstawił system funkcjonowania elektronicznego poboru opłat drogowych wraz z omówieniem warunków płatności za przejazd oraz zasad funkcjonowania i uzyskania urządzenia viaBox. 


Nadinspektor Pracy Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Pan Ryszard Iwaniec, przybliżył działania prewencyjne jakie aktualnie prowadzi PIP. Martin Pfnuer z niemieckiej kancelarii Balduin Pfnuer & Partner, w oparciu o praktyczne kazusy omówił sposoby obrony interesów firmy transportowej przed sądem niemieckim. Przedstawił realne metody windykacyjne na terenie Niemiec wraz z obligatoryjnymi kosztami takich postępowań. Z zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali również prelekcji pana Łukasza Chwalczuka z Kancelarii Iuridica o podobieństwach i różnicach umowy spedycji i umowy przewozu. Pan Łukasz Włoch z firmy PC Net Service w sposób klarowny i obrazowy omówił różne interpretacje odbierania odpoczynków tygodniowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za udział w konferencji. Szczególne  podziękowania kierujemy do działu prawnego BAG, za udostępnienie interpretacji zagadnień prawnych związanych z Rozporządzeniem 1071/2009 i możliwość przekazania ich uczestnikom konferencji.

Panu Posłowi Jackowi Krupa (który dzięki swojej uprzejmości zastąpił posła Janusza Piechocińskiego) dziękujemy za obecność i zainteresowanie problemami branży transportowej. Cieszy nas fakt, że członek Sejmowej Komisji Infrastruktury  zaangażował się w naszą inicjatywę, mimo tak krótkiego czasu na przygotowanie. 
W trosce o przyszłość przewoźników drogowych ideę konferencji poparł Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego. Dziękujemy za obecność na konferencji Panu Piotrowi Grześ -  Dyrektorowi Biura oraz Panu Stanisławowi Sieńko – Przewodniczącemu Regionu Małopolskiego. 

Cytując Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, Panią Renatę Kondel -„Gratuluję Państwu podjęcia tak potrzebnej inicjatywy.

Jestem przekonana, że to wydarzenie ułatwi przewoźnikom zapoznanie się z najnowszymi zmianami dotyczącymi transportu drogowego. Wierzymy, że spotkanie stanie się także bogatym forum wymiany wiedzy i doświadczeń wśród specjalistów z tej dziedziny” - dziękujemy za objęcie patronatem honorowym naszej konferencji. Napływające do nas podziękowania i gratulacje od osób z branży transportowej, dają nam pewność, że nasza inicjatywa spełniła swoje założenia.                                        

Organizator Konferencji

Arena 561


Pełna relacja i galeria zdjęć na:

  

www.1071.pl 

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl