NASZA OFERTACertyfikat kompetencji zawodowych na wagę złotaPosiadanie odpowiednich kompetencji zawodowych do uzyskania licencji na transport drogowy (a od 04.12.2011 do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) potwierdza Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Jest to dokument szczególnej wagi, którym powinien legitymować się właściciel lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem transportowym. Niestety powszechną praktyką w branży jest stosowanie tzw. użyczenia certyfikatu. Sytuacja taka ma miejsce gdy przedsiębiorca (lub członek zarządu) nie posiadając odpowiednich kompetencji zawodowych, korzysta z cudzego certyfikatu na podstawie zawartej umowy. Taki stan rzeczy jest dozwolony w świetle obowiązujących przepisów krajowych. Nie można jednak zapomnieć, że kompetencje zawodowe mają służyć prawidłowemu, zgodnemu z przepisami i bezpiecznemu prowadzeniu firmy transportowej. Zatem osoba użyczająca certyfikatu powinna być nie tylko zorientowana we funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a w szczególności działu transportu, ale również mieć realny wpływ na podejmowane decyzje związane z zarządzaniem flotą, kadrą kierowców i realizowanymi zleceniami. Wielu przewoźników woli jednak zapłacić za użyczenie certyfikatu osobie spoza otoczenia firmy, tak aby dopełnić jedynie wymóg formalnego posiadania certyfikatu, niż taki certyfikat uzyskać. Kres fikcyjnym kompetencjom zawodowym kładzie nie krajowe a unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, które już od dnia 04 grudnia 2011 wprowadza niezwykle istotne zmiany w przepisach regulujących dostęp do zawodu przewoźnika drogowego......


Z całością artykułu zapoznają się Państwo na łamach najnowszego numeru czasopisma "Transport i Spedycja" a także klikając w poniższy link gdzie można pobrać go BEZPŁATNIE w formacie .pdf


Certyfikat kompetencji zawodowych na wagę złota - cały artykuł


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl