NASZA OFERTA
Apokalipsa odwołana - licencje krajowe przetrwają 4 grudnia 2011


Jak już wielokrotnie publikowaliśmy w różnych mediach, licencje na transport drogowy oraz certyfikaty kompetencji zawodowych zachowują swoją ważność po dniu wejścia w życie Rozporządzeń 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009, tj. po 04.12.2011. W dniu dzisiejszym ponad wszelką wątpliwość potwierdzona została informacja nurtująca krajowych przewoźników od wielu miesięcy. A mianowicie na podstawie jakich dokumentów będą świadczyć działalność transportową krajowi przewoźnicy od grudnia 2011? Zgodnie z Rozporządzeniem 1071 licencje międzynarodowe  będą tzw. licencjami wspólnotowymi. Natomiast w zakresie wewnątrzkrajowych przepisów Pakiet rozporządzeń unijnych wprowadził pojęcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Z obawą przewoźnicy czekali na rzetelną informację czy rzeczywiście, jak niektórzy znawcy głosili - licencje krajowe stracą ważność? Otóż LICENCJE KRAJOWE NA TRANSPORT DROGOWY BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ RÓWNIEŻ PO DNIU 4 GRUDNIA 2011. Zgodnie z Pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierowanym do Przewodniczącego OZPTD z dnia 31.08.2011 „podjęta została również decyzja o uznaniu, że licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego jest zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w rozumieniu rozporządzenia (WH) nr 1071/2009 (nowe brzmienie arl. 5 ust. 4 ustawy).” 


Informacje na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami


Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym racjonalnie zatem przewiduje, że funkcję zezwoleń pełnić będą licencje krajowe. Takie rozwiązanie prawne pozwoli zaoszczędzić przewoźnikom czas i pieniądze, jak również nie spowoduje paraliżu administracyjnego organów wydających  licencje.


Branża transportowa w ostatnich miesiącach została wręcz zbombardowana informacjami o rewolucji jaka nadchodzi 04.12.2011 i wizji upadku większości firm transportowych. Rzecz w tym, że tylko zdrowy rozsądek i celowościowa wykładnia przepisów, oparta na intencjach normodawcy, pozwoli przygotować się na zmiany w zakresie regulacji zawodu przewoźnika drogowego. Uleganie hasłom głoszonym przez różnego rodzaju „specjalistów”, często kończy się wprowadzeniem w błąd i ponoszeniem wielu niepotrzebnych kosztów. Apokalipsy nie będzie. Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, wprowadzający 3 wcześniej  wspomniane rozporządzenia unijne, zakłada okres jednego roku, tj. do 04.12.2012! na wykazanie, że spełnione są wszystkie niezbędne warunki dla zawodu przewoźnika drogowego w nowym europejskim wymiarze.Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2011 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl