NASZA OFERTA
E-myto – „nie daj się okraść”!!!


Kilkakrotne naliczanie opłaty za jeden przejazd, sygnalizowanie braku środków na rachunku gdy konto jest zasilone, rozbieżne informacje na wydrukach dziennych z konta oraz notach obciążeniowych, reklamacje nie rozpatrywane miesiącami – to tylko niektóre z problemów, jakie przewoźnikom sprawia elektroniczny system poboru opłat drogowych (ESPO). O ile jednak można było się spodziewać, że system zbudowany w niespełna rok może funkcjonować wadliwie a prace będą trwać jeszcze kolejne miesiące, o tyle nikt nie spodziewał się jaka będzie praktyka organów kontrolujących pobór emyta na drogach. Procedura kontroli drogowej i wydawania decyzji o nałożeniu kary na kierowców przerosła chyba wyobrażenia każdego....


O tym, że: 

Opłata jest na firmę, a kara na kierowcę; 

Sposób naliczania kary – dowolność interpretacyjna organów administracji publicznej; 

Pomijane są zapisy w Umowie z viaToll;

Wydawane są decyzje z uchybieniami Kodeksu postępowania administracyjnego

oraz o zasadach odwołania od decyzji o nałożeniu kary na kierowcę

napisaliśmy specjalnie dla serwisu informacyjnego www.trans.info (kliknij aby przeczytać cały artykuł)


Publikacja jest związana z serią naszych prelekcji podczas kampani przeciw kradzieżom w transporcie - Rzetelny Przewoźnik. Więcej na: /www.rzetelnyprzewoznik.pl/


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości


Chcesz wiedzieć więcej temat odwołania viatoll ?

Sprawdź nasze doświadczenie na:


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2011 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl