NASZA OFERTA
Nowy Minister - nowe Ministerstwo


Prezes Rady Ministrów Rozporządzeniem z dnia 18 listopada 2011(Dz.U Nr 248, Poz 1494) określił zakres działania nowego Ministra właściwego do spraw transportu. Jednocześnie zmienił dotychczasową nazwę funkcji Ministra Infrastruktury na Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Z dniem 18 listopada 2011 funkcję tę objął Sławomir Nowak. Zmianie ulega równocześnie nazwa Ministerstwa Infrastruktury. Mocą Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 21 listopada 2011(DzU Nr 250, Poz 504) utworzoną Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,które przejęło zadania poprzedniego Ministerstwa Infrastruktury.


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2011 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl