NASZA OFERTA
Za co będą płacić kary kierowcy od 01.01.2012?


Dzień 01 stycznia 2012 to nie tylko Nowy Rok kalendarzowy, ale przede wszystkim początek radykalnych zmian dla kierowców i przedsiębiorców wykonujących transport drogowy. Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym wprowadzona ustawą z dnia 16 września 2011 (DzU. Nr 244, Poz. 1454) zmieniła całkowicie system nakładania kar, ich wysokość oraz tryb egzekwowania. Wszyscy kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami pow 3,5 dmc podlegać będą za zawinione przez siebie naruszenia karze grzywny do 2 tys zł w trakcie każdej kontroli drogowej. Zaskoczeniem dla wielu doświadczonych kierowców będzie konieczność rzetelnego spełniania obowiązków, które już od dawna związane są z tym stanowiskiem pracy, ale nie przestrzegane z powodu braku bezpośredniej sankcji. 


Wykresówki wypełnione prawidłowo i obrysowane


Przede wszystkim z dniem 01.01.2012 kierowca ma w czasie kontroli drogowej okazać prawidłowo opisane wykresówki zawierające pełne imię i nazwisko oraz miejscowości, a nie ich skróty. Za brak lub niepoprawność jednego elementu – grozi kara grzywny 50 zł. Wykresówka ma również zawierać pełną aktywność kierowcy w dobie. Jeśli więc kierowca nie posiada Zaświadczenia unijnego na okres dziennego odpoczynku, samodzielnie musi go nanieść ręcznie na rewers wykresówki (obrys) lub na wydruk z tachografu cyfrowego (alternatywnie może dokonać wpisu manualnego). Inspektor będzie miał prawo nałożyć grzywnę 100 zł za każdą nieobrysowaną wykresówkę. Kierowca zapłaci również za błędne operowanie selektorem czy przetrzymanie wykresówki w tachografie ponad 24 h.


Fałszowanie danych na własne ryzyko kierowcy 

Kary za używanie magnesów i wyłączników tachografów zostały usunięte z taryfikatora dla przedsiębiorców /przewoźników. Jeszcze do końca 2011 roku przedsiębiorcy ponoszą ryzyko kary 10.000 zł za podpięcie do tachografu niedozwolonego urządzenia zmieniającego wskazania aktywności kierowcy  W świetle nowego brzmienia Ustawy o transporcie drogowym i zał. nr 1 – przeznaczonego dla kierowców –  kierowca odpowiada karą 2000 zł za podpięcie i używanie  magnesu. Taką samą karę zapłaci kierowca jeśli użyje cudzej karty kierowcy w trakcie własnej jazdy. 


Za przekroczenia czasu „pracy” też płaci kierowca

Nie tylko przewoźnik czy spedytor karany będą za naruszenie  czasu prowadzenia pojazdu, skrócenie przerwy lub odpoczynku. Od 01.01.2012 kierowca ma obowiązek przestrzegana norm Rozporządzenia 561/206 pod groźbą kary grzywny w wysokości:

150 zł za każde rozpoczęte 30 min przekroczenia maksymalnego okresu prowadzenia pojazdu bez przerwy

100 zł za każdą rozpoczętą godzinę prowadzenia pojazdu ponad normę dziennego okresu prowadzenia pojazdu

100 zł za skrócenie dziennego odpoczynku za każdą godzinę   


To tylko część naruszeń,  za które będzie odpowiadał finansowo kierowca  wraz z nadejściem Nowego Roku. Pełny wykaz kar kierowców zawarty w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 16 września o zmianie ustawy o transporcie drogowymi i niektórych innych ustaw (DzU 2011, Nr 244, Poz. 1454) znajduje się tutaj


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2011 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl