NASZA OFERTA
Opłata środowiskowa – 10 tys zł kary


Do dnia 31 stycznia 2012r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do uiszczenia opłaty środowiskowej. Przypominamy, że stawkę opłaty ustala na swoim obszarze każde województwo w granicach dopuszczonych wydawanymi co roku obwieszczeniami. Jeżeli wyliczona przez przedsiębiorcę opłata nie przekracza 400zł, przedsiębiorca nie uiszcza opłaty. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku złożenia stosownej deklaracji. 

Niewniesiona opłata środowiskowa traktowana jest przez urząd jako zaległość podatkowa. Odsetki od niewniesionej opłaty naliczane są w sposób przewidziany w Ordynacji podatkowej.


Jak informują urzędy marszałkowskie, w związku z wniesieniem z opóźnieniem opłaty za korzystanie ze środowiska, do obliczonej kwoty zaległości należy doliczyć odsetki podatkowe za okres opóźnienia. Jeśli jednak obliczona opłata wynosi mniej niż 400zł, wówczas nie dolicza się odsetek za okres opóźnienia i nie musi się wnosić opłaty, a jedynie należy złożyć sprawozdanie.


Przypominamy, że w chwili obecnej składamy jeszcze opłatę za korzystanie ze środowiska za drugie półrocze 2011r., dlatego stosujemy stawki przewidziane w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M. P. z 2010 r., Nr 74, poz. 945).


W przypadku pytań lub wątpliwości w sprawie naliczenia stosownej opłaty, prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomościEwidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2012 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl