NASZA OFERTA
Baza eksploatacyjna według uznania


Na mocy rozporządzenia 1071/2009 każdy przewoźnik dysponujący licencją krajową lub/i wspólnotową na transport drogowy rzeczy lub przewóz osób ma obowiązek posiadać rzeczywista i stałą siedzibę swojego przedsiębiorstwa. W ramach tego wymogu przewoźnik musi również dysponować tzw. bazą eksploatacyjną – art 7 lit c Rozp. 1071/2009 „przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim (…) prowadzić działalność związaną z pojazdami, o których  mowa w lit. b), w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych,w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie członkowskim.” 


Powyższy zapis stanowi jedyny przepis regulujący tematykę bazy eksploatacyjnej w aktualnym i obowiązującym stanie prawnym.  W żadnym innym akcie prawnym rangi ustawy lub rozporządzenia nie ma określonej definicji legalnej bazy eksploatacyjnej ani wymogów jakie powinna ona spełniać. Precyzyjnej definicji tego pojęcia nie przewiduje również ministerialny  projekt zmiany Ustawy po transporcie drogowym. Zatem jak to w prawie transportowym często bywa wiemy, że obowiązek jest, ale jak go spełnić i czego konkretnie dotyczy  - dowiemy się dopiero podczas kontroli. Taki stan rzeczy doprowadził do absurdalnej sytuacji, kiedy to urzędnik  lub inspektor kierując się swobodą uznania administracyjnego oceni czy posiadamy bazę czy nie. Problem w tym, że w trakcie weryfikacji spełniania warunków uprawniających do posiadania licencji – organ wydający zezwolenie/licencje musi swoją decyzji wydać w oparciu o obowiązujące przepisy. Brak przepisów w zakresie obowiązkowego wyposażenia bazy eksploatacyjnej nie pozwoli zatem odmówić racji przewoźnikowi, który bazę eksploatacyjną zorganizował według własnej wiedzy, możliwości i zgodnie z potrzebami swojego przedsiębiorstwa.


Dokument potwierdzający

Powstaje zatem pytanie jak udowodnić, że posiadamy odpowiednią siedzibę oraz bazę eksploatacyjną. Otóż zarówno Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego jak również organy wydające licencje na transport krajowy wykorzystując indolencję ustawodawczą przyjęły, że do czasu opracowania odpowiednich regulacji prawnych – jedynym wymaganym dokumentem jest oświadczenie przedsiębiorcy. Ciężar dowodu na posiadanie bazy eksploatacyjnej i odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przerzucono zatem na przewoźnika. załącznik 1 - Wzór oświadczenia właściwy dla licencji wspólnotowych (transport międzynarodowy) 

załącznik 2 - Przykładowy wzór oświadczenia właściwy dla licencji krajowych

Jeśli chcesz otrzymać od nas bezpłatnie wzory załączników wyślij email na biuro@arena561.pl


Baza eksploatacyjna to nie baza transportowa

Często przedsiębiorcy lub ich doradcy mylnie używają pojęcia baza transportowa na oznaczenie bazy eksploatacyjnej. Firmy oferujące do wynajęcia bazy transportowe najczęściej wprowadzają transportowców w błąd, proponując zupełnie niepotrzebną transakcję. O ile bazą transportową może być miejsce, w którym pojazdy są parkowane lub garażowane, o tyle baza eksploatacyjna nie ma za zadanie spełniać funkcji parkingu. W bazie eksploatacyjnej powinien znajdować się „niezbędny sprzęt administracyjny, a także odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne.” Co kryje się pod tymi unijnymi określeniami nie wiadomo. Ważne, że przewoźnik ma prawo sam zdecydować jakie wyposażenie będzie miała jego baza eksploatacyjna. Z eksploatacją pojazdu mogą być związane np. dodatkowe, zapasowe opony, płyny i oleje (o ile nie są wymieniane  w  zewnętrznym serwisie), niezbędny zestaw narzędzi, kluczy, itp. Mitem jest, że baza eksploatacyjna powinna posiadać wyposażenie odpowiednie dla myjni lub kanał samochodowy. Nie ma podstawy prawnej do stawiania takich wymogów dla bazy eksploatacyjnej. Warto również zauważyć, że zdecydowana większość pojazdów, zwłaszcza tych objętych gwarancją lub umową leasingu  jest serwisowana w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów. W związku z tym zupełnie nieuzasadnionym i bezprawnym byłoby żądanie, aby każdy przewoźnik posiadał własny warsztat.


Siedziba nad morzem baza w górach

Z punktu widzenia wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa niezwykle ważnym jest fakt, że lokalizacja siedziby nie musi być tożsama z lokalizacją bazy eksploatacyjnej. Baza eksploatacyjna powinna znajdować się na terenie kraju, w którym mamy zarejestrowaną działalność gospodarczą i uzyskaliśmy licencję. Adres administracyjny przedsiębiorstwa zgodny z danymi zawartymi w licencji nie musi zarazem stanowić adresu bazy. Tym sposobem na terenie kraju można mieć kilka baz eksploatacyjnych adekwatnie do posiadanej floty.Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2012 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl