NASZA OFERTA
viaToll – „aby kara miała sens musi boleć”


W trakcie prac legislacyjnych nad zmianą Ustawy o drogach publicznych wprowadzających elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogą płatną duże kontrowersje wywoływała wysokość kar administracyjnych za nieuiszczenie opłaty. Postulaty obniżenia kwoty 3000 zł nie spotkał się jednak z uznaniem strony rządowej. W trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury w dniu 30.09.2008 jeden z przedstawicieli ministerstwa zwrócił uwagę, że „(...) przy wyraźnym obniżeniu kary tracimy sens ich stosowania. Aby kara miała sens musi boleć”(źródło Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych Biuletyn z posiedzenia Komisji Infrastruktury Nr 81, Nr 1191/VI kad. 30.09.2008, str. 15) 


       Wprowadzając karę 3000 zł za brak uiszczenia opłaty w ramach elektronicznego systemu viaToll zapomniano jednak, że ta sama kara w systemie winietowym dotyczyła wręcz nieograniczonej ilości przejazdów. Granicę bowiem stanowił moment kontroli na drodze. Krótko mówiąc przewoźnik, który nie wykupił winiety korzystał z przejazdów bez opłaty dopóki nie został skontrolowany na drodze. Wówczas niezależnie od ilości wykonanych przejazdów lub ilości dni, w których wykonywał transport bez wykupionej winiety otrzymywał karę administracyjną w wys. 3000 zł. Co istotne kara nie była wymierzana kierowcy kierującemu w danym momencie pojazdem, a przedsiębiorcy na którego rzecz był wykonywany transport. 


Kierowca operatora pocztowego bez viaBoxa


O dotkliwości kary za nieuiszczone emyto już w pierwszych dniach lipca 2011 roku mogli przekonać się kierowcy pojazdów pow.3,5 tony. Jeden z operatorów pocztowych nie wyposażył na czas swoich kierowców w odpowiednie urządzenia pokładowe viaBox. Po kilku miesiącach do firmy spłynęło wezwanie z GITD o wskazanie kierowcy, który jechał bez uiszczenia opłaty. Konsekwencją tego było nałożenie na kierowcę kary 3000 zł. Pomimo wniesionego odwołania, a w najbliższych dniach skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kierowca nie uchroni się od zapłaty wspomnianej kwoty. Pozostaje mu jedynie liczyć na dobrą wolę pracodawcy, który naprawi swój błąd i karę zrekompensuje. Roszczenie cywilne i dochodzenie na drodze sądowej odszkodowania zawsze będzie obarczone ryzykiem utraty pracy przez takiego kierowcę. Uzyskane w trybie postępowania administracyjnego postanowienie wstrzymujące rygor natychmiastowej wykonalności kary, pozwoli odsunąć w czasie moment płatności kary do dnia uprawomocnienia się wyroku. Nie zmienia to jednak faktu, że za błąd przewoźnika musi zapłacić kierowca, co w poprzednim systemie opłat (winietowym) nie miało miejsca. Wpłata na konto a fizyczne zaksięgowanie środków 

Inny przypadek dotkliwych kar (4x3000 zł) spotkał kierowcę z województwa małopolskiego, który na polecenie przewoźnika dokonał wpłaty na konto pre-paid. Po 11 godzinach od momentu dokonania wpłaty wjechał na drogę płatną. Kontynuował przejazd płatnym odcinkiem drogi publicznej również w kolejnym dniu. W trakcie kontroli drogowej inspekcja poinformowała kierowcy, że nie ma środków na koncie i nałożyła karę 3000 zł za przejazd pod każdą z bramek. W sumie wszczęto 4 odrębne postępowania z powodu przejazdu pod 4 bramownicami bez uiszczenia opłaty. W trybie wniesionego odwołania od decyzji nakładającej karę - GITD nie przyjęło argumentacji, że wpłatę dokonano przed rozpoczęciem przejazdu, a fizyczne opóźnienie w zaksięgowaniu środków nie może być powodem nałożenia kary. Dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny połączywszy sprawy pod jedną sygnaturą akt, wydał wyrok w dniu 6 lutym 2014 (Sygn. Akt VI SA/Wa 1621/13), w którym wyraźnie podkreślił: (...)


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "Transport Manager"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości


Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne