NASZA OFERTA
„Pauza weekendowa”, czyli odpoczynek tygodniowy kierowcy zawodowego


Tygodniowy odpoczynek każdego kierowcy wykonującego przewozy drogowe pojazdami pow. 3,5 tony dmc potocznie nazywanego pauzą weekendową, wcale nie musi przypadać na okres weekendu, tj soboty i/lub niedzieli. Kierowca ma do dyspozycji 6 okresów po 24 każdy na prowadzenie pojazdu. Po tym czasie ma obowiązek wykorzystać odpoczynek tygodniowy. Może on przypadać zarówno na dni tygodnia robocze jak i na dni świąteczne. W przewozie rzeczy nie ma możliwości odstąpienie od tego obowiązku. Tygodniowy odpoczynek może przybrać 2 formy:

- odpoczynku pełnego, który nieprzerwanie trwa co najmniej 45 godzin

lub

- odpoczynku skróconego trwającego co najmniej 24 godziny.

Jeżeli kierowca zdecyduje się na drugi wariant, to po takim odpoczynku skróconym ma 3 tygodnie na uzupełnienie brakującej, skróconej części odpoczynku. Rekompensatę za skrócenie można odebrać tylko w jednej części. Nie ma możliwości brakujących np. 21 godzin rozłożyć „na raty”. Odbiór musi nastąpić poprzez odbycie ciągłej pauzy połączonej np. z dziennym lub innym tygodniowym odpoczynkiem. Mitem jest możliwość odbywania kolejno po sobie następujących 2 lub więcej skróconych odpoczynków tygodniowych. Po odpoczynku tygodniowym skróconym (np. do 24 godzin) kolejny musi zostać odebrany w wymiarze 45 godzin. Faktem natomiast jest, że odpoczynek tygodniowy można odbyć nawet po 3 dniach (3 okresach 24 godzinnych) od ostatniego odpoczynku tygodniowego, a następnie można prowadzić pojazd przez kolejne 6 dni/dób/okresów 24 godzinnych.


Z tematem odpoczynków tygodniowych nierozerwalnie połączone są dwie kwestie, mianowicie możliwość „spania” w pojeździe oraz dojazd do samochodu.


Zgodnie z przepisami Rozporządzenia WE nr 561/2006 oraz Ustawy o czasie pracy kierowców na pokładzie pojazdu kierowca może odebrać wszystkie dzienne odpoczynki oraz SKRÓCONE ODPOCZNKI TYGODNIOWE. Tak więc każda pauza weekendowa krótsza niż 45 godzinna może być przez kierowcę odebrana w pojeździe. Natomiast pełne odpoczynki tygodniowe  trwające co najmniej 45 godzin kierowca powinien odbierać poza pojazdem. Jeżeli kierowca rozpoczyna nowy cykl pracy po odpoczynku i rusza w trasę z siedziby firmy lub jej bazy musi zostać wyposażony w Zaświadczenie o działalności dokumentujące czas wolny. Okres pauzy tygodniowej przypadający na realizację zadania przewozowego (kierowca w trasie) należy udokumentować poprzez obrys rewersu wykresówki, wpis manualny lub opis wydruku z tachografu cyfrowego. Po zjeździe do bazy lub siedziby przedsiębiorstwa należy takie dokumenty wymienić na Zaświadczenie o działalności. I w nową trasę wyruszyć z dokumentem uzyskanym od pracodawcy. Większość zagranicznych organów kontrolnych weryfikując dane cyfrowe zawarte na karcie nie wymaga dodatkowo dokumentu w formie Zaświadczenia. Jednakże w Polsce ustawodawca wprowadził taki obowiązek i okresy odpoczynku tygodniowego powinny być dokumentowane za pomocą wspomnianego Zaświadczenia.


Kończąc wątek odpoczynków tygodniowych wspomnieć należałoby o jednym z częstszych błędów jakie zdarzają się przy planowaniu trasy kierowców. Mam tu na myśli czas , w którym kierowca po odpoczynku tygodniowym jedzie do pojazdu, którym będzie realizował zlecenia transportowe. Jeżeli pojazd ciężarowy/autobus znajduje się np. za granicami kraju lub poza siedzibą firmy lub poza miejscem zamieszkania kierowcy – to taki dojazd nie jest odpoczynkiem. Zarówno dojazd do takiego pojazdu jak i powrót do domu po zrealizowanej trasie powinien być oznaczony jako inna praca (jeśli kierowca samodzielnie kieruje środkiem transportu, którym dojeżdża)lub jako dyżur/dyspozycyjność (jeśli kierowca jest pasażerem dowożonym np. samochodem osobowym, autobusem lub pociągiem).


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "Polski Traker"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości


Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne