NASZA OFERTA
Dieta traktowana jako część ryczałtu za nocleg, 

czyli nowa linia orzecznicza po Uchwale SN z 12.06.2014?


Spotkać się można z opinią, że swoistym aktem odwetu za wprowadzenie do Ustawy o czasie pracy kierowców od dnia 03.04.2010 definicji podróży służbowej i przyznanie kierowcom prawa do otrzymywania  należności na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych - była Uchwala SN z dnia  12.06.2014 (Sygn. akt II PZP 1/14).  Sąd Najwyższy w 2008 roku podjął uchwałę w składzie 7-osobowym odmawiającą przyznania waloru podróży służbowej (przebywania w delegacji) pracownikom mobilnym, kierowcom, dla których istotą pracy jest stałe przemieszczanie się, a podróż nie jest sytuacją incydentalną tylko permanentną (sygn. akt II PZP 11/08). Branża transportowa nie mogła w tym stanie rzeczy wypłacać nieopodatkowanego i nieoskładkowanego ekwiwalentu w postaci diet, więc zainicjowała zmianę przepisów. Tę właśnie nowelizację pomijająca uchwałę SN z 2008 roku krytycznie ocenił skład 7-osobowy sędziów SN rozpatrujących zagadnienie prawne dot. zapewnienia bezpłatnego noclegu. W dniu 12.06.2014 przyjęto, że umożliwienie kierowcy nocowania w kabinie pojazdu wyposażonej w odpowiednie miejsce do spania nie jest zapewnieniem bezpłatnego noclegu, co skutkuje  prawem kierowcy do otrzymania ryczałtu za nocleg. Wytknięto tym samym, że wprowadzając definicję podróży służbowej dla kierowców zawodowych Ustawodawca nie zadbał o uregulowania kwestii ryczałtów za nocleg, a skoro tak to na zasadach ogólnych należy kierowcom je wypłacać. Jednocześnie SN wyraził swą dezaprobatę dla praktyki zastępowania realnego wynagrodzenia za pracę (często określonego na poziomie najniższej krajowej) kwotami wynikającymi z rozliczenia kosztów podróży służbowych (diet i ryczałtów za nocleg). 


Czy obawy przewoźników się potwierdzą?

Na gruncie stanowiska SN z 12.06.2014 powstało wiele wątpliwości, niedomówień lub analiz wskazujących na niezgodność treści uchwały, z niektórymi przepisami prawa pracy. Największe jednak obawy branży dotyczą linii orzeczniczej jaką przyjmą sądy pracy w pierwszej i drugiej instancji po dniu 12.06.2014.

W większości znanych mi przypadków dotyczących pozwów kierowców o ryczałty nie zapadły jeszcze wyroki w pierwszej instancji. Jednak śledząc orzeczenia publikowane lub udostępniane do publicznej wiadomości na uwagę niewątpliwie zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 września 2014 roku (sygn. III APa 19/14) odmawiający kierowcy prawa do ryczałtu.


42 Euro – termin „dieta” terminem umownym, liczy się zgodny zamiar stron i cel umowy

Pomimo powoływania się kierowcy na Uchwałę SN, Sąd Apelacyjny nie przyznał prawa do ryczałtów noclegowych. Natomiast otrzymywaną dietę 42 Euro za dobę uznał za wystarczającą rekompensatę poniesionych wydatków w czasie podróży służbowej. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, który z kolei ustalił, że (...)


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "TSL Biznes"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości
Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne