NASZA OFERTA
Postanowienie TSUE w sprawie ryczałtów za nocleg


Dnia 18 lutego 2016 br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo wyczekiwane postanowienie w sprawie noclegu w kabinie i rekompensaty kosztów takiego noclegu.


1) Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, a w szczególności jego art 8 ust. 8 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ono na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które określa warunki, w jakich kierowca pojazdu może domagać się zwrotu kosztów noclegu wynikających z jego działalności zawodowej.


2) Pytanie drugie przedłożone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (Polska) jest oczywiście niedopuszczalne. 


(...) 


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na portalu etransport.pl kliknij aby przeczytać 

Opinie na temat postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ryczałtów za nocleg znajdują się także w Dzienniku Gazeta Prawna kliknij aby przeczytać


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości

Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2016 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne