NASZA OFERTA
viaToll – sprawiedliwość po latach


W marcu 2016  zapadł wyrok w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w ostatniej sprawie jaką prowadziliśmy w zakresie funkcjonowania systemu viaToll przed zmianami ustawowymi. Podobnie jak i we wszystkich pozostałych ponad 2 tysiącach postępowań prowadzonych przez nasze biuro prawne w sprawie nieuiszczenia opłaty, tak i w tym przypadku, argumentacja i przygotowany materiał procesowy okazały się trafne i w efekcie nienależnie pobrane kary będą zwrócone.


(...)


Płatność przelewem - krótki opis sprawy

Przewoźnik korzystający z rozliczeń pre-paid zdecydował się na wpłatę przelewem środków pieniężnych. Środki zostały zaksięgowane na koncie operatora już po wjechaniu na drogę płatną. (...)


(...)


Podsumowanie

Wszystkim chcącym zgłębić tajniki funkcjonowania przewoźników w systemie poboru opłat za czasów jego wdrażania w Polsce zachęcamy do pełnej lektury raportu NIK dostępnym pod linkiem https://www.nik.gov.pl/plik/id,5574,vp,7215.pdf jednocześnie cytując tylko jego mały fragment.


„W następstwie zasygnalizowanych nieprawidłowości wprowadzono do eksploatacji system nieprzygotowany w pełni do wykonywania funkcji poboru opłat drogowych. Jego testowanie miało miejsce dopiero w trakcie eksploatacji, czego konsekwencje ponosili użytkownicy dróg krajowych. Skutki zasygnalizowanych nieprawidłowości mogą stanowić również obciążenie dla Krajowego Funduszu Drogowego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kary pieniężne (zasilające ten Fundusz) z tytułu nieprzestrzegania obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, w wielu przypadkach nakładane były na kierowców w sposób nieuprawniony. W okresie objętym kontrolą łączne wpływy KFD z kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej wyniosły – 16.406 tys. zł.”

Z naszego doświadczenia wynika, że nie sposób było przegrać sprawę o brak opłaty w systemie viaToll jeśli przewoźnik dochował należytej staranności w działaniu. Bilans ponad 2 tys postępowań do „zera” zasadnie nałożonych kar uprawnia do takiej oceny. W imieniu wszystkich przewoźników z jakimi współpracowaliśmy, można jedynie wyrazić ubolewanie, że wadliwe skoordynowanie legislacji z systemem poboru opłat i zasadami kontroli rzutowało na obraz branży transportowej jako próbującej obejść obowiązek uiszczenia opłaty. 


Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "Transport Manager"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości

Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2016 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne