NASZA OFERTA
Załoga we Francji to iluzja – przerwa obowiązkowa


W ciągu kilku ostatnich tygodni media branżowe obiegła informacja, że francuskie służby kontrolne przystąpiły do kontroli pojazdów prowadzonych przez załogę kierowców i karania za brak przerwy po okresie prowadzenia trwającym 4,5 godziny. Jedni twierdzą, że mandaty w czasie takiej kontroli sięgają nawet kilkunastu tysięcy Euro, inni twierdzą znowu, że winne całemu zamieszaniu jest oprogramowanie, z którego korzystają inspektorzy. Tymczasem źródłem problemu są jak zwykle nieprecyzyjne przepisy unijne. 


Przepisy to jedno …....

Zasady jazdy w załodze na terenie UE reguluje wspomniane Rozporządzenie WE nr 561/2006. Powszechnie znanymi zasadami na gruncie przepisów unijnych jest:

czas prowadzenia każdego z kierowców maksymalnie 9 godzin, a 2 razy w tygodniu 10 godzin;

każdy odpoczynek dzienny minimum 9 godzin, niekoniecznie 11 godzin;

okres aktywności przeznaczony na pracę oraz odpoczynek, potocznie nazywany „dobą kierowcy w załodze” wynosi 30 godzin;

i co najważniejsze, a często pomijane w praktyce to okres do jednej godziny na skompletowanie załogi (możliwość dołączenia do już kierującego drugiego kierowcy);

zakończenie pracy załogi następuję w tym samym czasie; jeśli jeden z kierowców wcześniej opuści pojazd to kierowca kontynuujący jazdę dalej jest traktowany jak jadący w pojedynczej obsadzie.


Spornym tematem natomiast okazał się czas przerwy. W/w rozporządzenie nie przewidywało i nadal nie przewiduje odrębnych reguł dla odbywania przerwy 45 minutowej w załodze. W praktyce oznacza to konieczność odbycia przerwy 45 minutowej po okresie prowadzenia nie dłuższym niż 4,5 godziny lub podzielenie tej przerwy na minimum 15 minut i 30 minut, ale tak aby czas jazdy nie przekroczył 4 h30'. 

Wytyczne to drugie...

W związku z powyższym powstaje pytanie: skąd wzięła się praktyka uznawania podróży pasażera (drugiego kierowcy) za czas przerwy? Otóż na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie stosowania przepisów dot. rejestrowania czasu pracy, przerw i odpoczynków (Rozp. 3821/85) Komisja Europejska wydała wytyczne „Prawo socjalne w transporcie drogowym”. W wytycznej nr 2 wskazano: „Trzeci przypadek to pojazd obsługiwany przez więcej niż jednego kierowcę. W sytuacji, gdy drugi kierowca pozostający do dyspozycji, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu, siedzi obok kierowcy i nie pomaga mu w sposób aktywy w prowadzeniu pojazdu, 45 minutowy „okres gotowości” drugiego kierowcy może być uznany za „przerwę”. źródło http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/guidance_2_pl.pdf

W praktyce dało to podstawę większości organów kontrolnych do odstąpienia od karania za brak przerwy w załodze i zastąpienie jej czasem gotowości spędzonym na fotelu pasażera. Wytyczne czy interpretacje nie są  jednak przepisami stanowionymi na gruncie prawa krajowego czy unijnego. Stąd odmienne stanowisko Francji, zwłaszcza w kontekście  rozporządzenia nr 165/2014, które nie daje możliwości rejestrowania przerwy w pozycji „gotowość”, może okazać się  wiążące. 


Interpretacje to trzecie...

W całej sprawie istotny jest jeden szczegół, mianowicie ciągłe forsowanie „literalnej” wykładni prawa 


(...)


I po czwarte … praktyka

Jak doświadczenie pokazuje nie długo trzeba czekać, aby podobne praktyki pojawiły się w innych krajach. Stąd też skutecznym na ten moment rozwiązaniem, które zagwarantuje brak kary jest stosowanie w przypadku załogi obowiązkowej przerwy, co daje i tak możliwość prowadzenia pojazdu 9 godzin (po 4,5 godzinach kierowcy muszą zamienić się miejscami i przełożyć karty), a następnie odbycie 45 minutowej przerwy. 


Moim zdaniem nadchodząca rewizja pakietu drogowego jest dobrą okazją aby omawianą przeze mnie kwestie uregulować bezpośrednio w rozporządzeniu WE/561/2006. Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach czasopisma "Transport Manager"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości

Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2016 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne