NASZA OFERTA
Wyrok TK w sprawie ryczałtów za nocleg opublikowany dziś czyli 29.12.2016 – jakie skutki dla przewoźników?


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24.11.2016 kończący spór o ryczałty dla kierowców nocujących w kabinach pojazdu podczas międzynarodowych podróży służbowych został opublikowany 29 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw – Poz. 2206 (źródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2206/1) Ostatnia nadzieja prawników zachęcających kierowców do wejścia w spór z pracodawcą legła w gruzach. Wyrok opublikowano i sądy powszechne mają obowiązek uwzględniać go w swoich rozstrzygnięciach. Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją RP przepisy dotyczące ryczałtów za nocleg w ruchu międzynarodowym. Należy zauważyć, że pojęcie "należności za podróże służbowe" jest szersze niż ryczałt czy zwrot kosztów noclegu i obejmuje m.in. diety na pokrycie kosztów wyżywienia, a w tym obszarze TK nie badał zgodności z Konstytucją regulacji prawnych. Wyrok jak i jego publikacja, daje szanse na wygranie sporów sądowych dla pozwanych o wypłatę ryczałtów za nocleg przewoźników. 


Od uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r., II PZP 1/14, przewoźnicy mający wątpliwości co do konieczności przyznawania co do zasady świadczenia w postaci ryczałtów za nocleg, byli wręcz "piętnowani" medialnie za nieprzyznawanie ryczałtów dla kierowców którym zapewniali bezpłatne noclegi w kabinach. Wiele podmiotów świadczących usługi dla firm transportowych ślepo realizowało swoje cele biznesowe w oparciu o przepisy, które TK uznał za niekonstytucyjne a dzisiejsza publikacja w Dzienniku Ustaw potwierdziła, że tego typu konstrukcja przepisów nie powinna obowiązywać w obrocie prawnym. Czy przewoźnicy poniosą konsekwencję stosowania ryczałtów za nocleg? Czy zaliczanie całości ryczałtów na poczet płacy minimalnej w krajach Europy zachodniej będzie miało konsekwencje wstecz? Czy nadal wypłacać ryczałty za nocleg oraz jak radzić sobie ze sprawami przegranymi? Na te pytania próbujemy znaleźć odpowiedź na przeprowadzanych przez nas szkoleniach dla przewoźników. Zapraszamy do współpracy.


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości

Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2016 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne