NASZA OFERTA
Pakiet Drogowy po nowemu! - Szerokie propozycje zmian od Komisji Europejskiej!


Dzisiaj tj. 31 maja 2017 roku, Komisja Europejska przedstawiła zakres zmian jakie chce wprowadzić w dostępie do zawodu przewoźnika, regulacji związanej z czasem pracy kierowców, systemu opłat drogowych i reguł socjalnych w transporcie międzynarodowym. 


Proponowane regulacje w zakresie rozporządzenia 561/2006 dotyczą m.in: 


- wyraźnego doprecyzowania przerwy w załodze, którą kierowca może odebrać po 4,5 h jazdy podczas prowadzenia pojazdu przez drugiego kierowcę (dotychczasowa niewiążąca wytyczna – zmienia się w przepis prawa) Jest to postulat niejednokrotnie podnoszony na łamach czasopism branżowych przez nasze biuro prawne – jako konieczny do wprowadzenia.


- uelastycznieniu okresu w jakim mają być odebranie odpoczynki tygodniowe, tj. zamiast w ciągu 2 kolejnych tygodni w nowym brzmieniu przepisów w ciągu 4 kolejnych tygodni kierowca będzie miał obowiązek odebrać 4 pauzy 45 h lub 2 pauzy 45h i 2pauzy co najmniej 24h. Kolejności odbioru pauz już nie narzucono, ale ...


obowiązywać będzie warunek odbioru pauz 45h oraz tych wynikających z rekompensaty skróconych pauz tygodniowych wyłączne poza pojazdem, tj.: w miejscu o odpowiednich warunkach sanitarnych i noclegowych opłaconych przez pracodawcę lub w domu bądź innym prywatnym lokum wybranym przez kierowcę. 


- jednoznacznie określono, że tylko odpoczynki dzienne regularne (co najmniej 11 h) lub skrócone tygodniowe odpoczynki mogą być dwukrotnie przerwane wjazdem/zjazdem z promu. 


- zmianie ulegnie również art. 12, który do tej pory pozwalał na uniknięcie kary za przekroczenie norm czasu jazdy, przerwy lub odpoczynku. Przepis ten ulegnie rozszerzeniu o możliwość zjazdu do domu lub odpowiedniego miejsca zakwaterowania. 


Szereg zmian szykuje się również w rozporządzeniach 1071 i 1072 dotyczących zawodu przewoźnika drogowego. 

Przede wszystkim obowiązkiem spełniania wymagań finansowych dla przewoźników drogowych objęci zostaną przedsiębiorcy wykonujący przewóz rzeczy pojazdami do 3,5 tony! (1800 Euro na pierwszy pojazd , 900 Euro na każdy następny). Ograniczeniu ulegną formy dokumentowania zdolności finansowej dla wszystkich przewoźników. Nie będzie już możliwości przedłożenia polisy OC zawodowego, którą de facto i tak nieoficjalnie nazywano ubezpieczeniem od "niczego". Honorowane będą roczne zeznania finansowe oraz gwarancje bankowe. Warunek siedziby będzie dodatkowo obłożony obowiązkiem posiadania w danym państwie członkowskim aktywów i zatrudniania personelu. 


W zakresie delegowania pracowników - kierowcy będą podlegać przepisom o delegowaniu jeśli ich limit dni pobytu w danym kraju zostanie przekroczony. Natomiast jeśli limitu nie przekroczymy, wówczas przepisy o płacy minimalnej jak i obowiązki dokumentacyjne nie będą wymagane w takim zakresie jak aktualnie wymagają Niemcy, Francja czy Austria. Na tą chwilę KE proponuje limit 3 dni liczonych według zasad ustalonych w nowym pakiecie drogowym.


Te, jak i szereg innych regulacji zostaje teraz przekazany do konsultacji. Z jakimi zmianami prawnymi finalnie będzie się trzeba zmierzyć zobaczymy w najbliższym czasie. Już teraz jednak są konkretne wskazówki na przyszłość w zakresie dostosowywania firm transportowych do nowej rzeczywistości w transporcie międzynarodowym. 


Wszystkim zainteresowanym polecamy dokładniejszą lekturę – na razie w języku angielskim.


REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

amending Regulation (EC) No 1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009 with a view to adapting them to developments in the sector REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector Pełny tekst artykułu opublikowany jest na łamach portalu "Etransport.pl"


Zespół Doradczy

Arena 561

 

wróć do wiadomości

Edencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2017 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne