NASZA OFERTAKOMUNIKAT GITD W SPRAWIE NOWEGO ZAŚWIADCZENIA 

O DZIAŁALNOŚCI


Uprzejmie przypominamy o nowym wzorze formularza unijnego – Zaświadczenie o działalności, o czym informowaliśmy już w dniu 4 stycznia 2010. Nowy wzór pozwala od dnia 16 grudnia 2009 roku potwierdzić następujące fakty:

- przebywanie kierowcy na zwolnieniu chorobowym, urlopie wypoczynkowym, na urlopie innym niż wypoczynkowy, odbieranie odpoczynku

- wykonywanie innej pracy niż kierowanie pojazdem

- prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania Rozporządzenia 561 lub AETER

- pozostawanie w dyspozycyjności.


W dniu dzisiejszym, po ponad miesięcznym okresie od opublikowania nowego wzoru – Główny Inspektor Transportu Drogowego ogłosił stosowny komunikat, kierując Pismo nr BPO – 072 – 06/ 2010/07 do wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego.


Pełną treść komunikatu GITD wraz z tabelą państw, które stosują formularz obligatoryjnie bądź fakultatywnie prezentujemy poniżej.


Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że przedmiotowy formularz jest dokumentem obligatoryjnie obowiązującym w Polsce. Natomiast w związku z błędami w tłumaczeniu zaleca się stosowanie wersji anglojęzycznej.


Pismo GITD w sprawie nowego wzoru zaświadczenia o działalności


wróć do wiadomości
Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl