NASZA OFERTASzkolenia okresowe kierowców w świetle nowych przepisów (kod „95")


Niezwykle aktualnym tematem dla zawodowych kierowców wykonujących zarówno transport rzeczy jak i osób jest kwalifikacja wstępna oraz szkolenia okresowe. Kandydatom na zawodowych kierowców postawiony został wymóg uzyskania tzw. kwalifikacji wstępnej, natomiast kierowcy muszą odbywać cykliczne szkolenia okresowe na nowych zasadach -  w myśl ustawy z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006r.) jak również najnowszej Ustawy z dnia 12 lutego 2010 o  zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie niektórych innych ustaw (DzU. 43, Poz. 246)


Dla kogo szkolenia okresowe ?

Kierowcy, którzy:

- uzyskali kategorie prawa jazdy „D” do 10 września 2008 roku 

- uzyskali kategorie prawa jazdy „C” do 10 września 2009 roku,

mają obowiązek odbywać w cyklach co 5 lat szkolenie okresowe. Harmonogram pierwszych szkoleń okresowych  przedstawiono poniżej:Kod „95” w dokumencie prawa jazdy kierowy zawodowego

Po ukończeniu szkolenia okresowego kierowcy zawodowi podlegają kolejnemu obowiązkowi, a mianowicie obowiązkowi wymiany dokumentu prawa jazdy. Nowy dokument posiada wbity kod z początkowym nr „95”, co zgodnie z przepisami unijnymi – oznacza kierowcę zawodowego określonej kategorii. Dalsza część kodu zawiera datę graniczną odbycia kolejnego szkolenia okresowego. Wszyscy kierowcy zawodowi wykonujący transport drogowy na terenie UE będą musieli najpóźniej do 10 września 2014 roku wymienić prawo jazdy i w nowym dokumencie uzyskać wpis kodu „95”  (wzór poniżej).
Podstawą do wymiany prawa jazdy jest ukończenie szkolenia okresowego i posiadanie Świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz wykonanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych.

Tematyka i czas trwania szkolenia okresowego

Szczegółowy zakres tematyczny oraz warunki przeprowadzenia szkolenia okresowego oraz szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej określił Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU 2010, Nr 53, Poz. 314). Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć i odbywać się może w 2 formach:

- w formie kursu okresowego

- w formie cyklu zajęć.

W ramach szkolenia realizowane są programy zajęć oparte na następującej tematyce:Wraz z odbyciem szkolenia okresowego i wymianą prawa jazdy przez kierowcę, zbędnym się staje wystawianie przez pracodawcę / przewoźnika -  Zaświadczenia o spełnianiu wymogów. Wszelkie dane o kwalifikacjach kierowcy zawarte będą w nowym dokumencie prawa jazdy i respektowane przez wszystkie służby kontrolne na terenie UE.wróć do wiadomości


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl