NASZA OFERTAWakacyjne zakazy ruchu nie obowiązują jeśli masz winietę miesięczną – zmiana Rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu  ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach


Dla przypomnienia poniżej podajemy jakie zakazy i ograniczenia ruchy obowiązują w okresie wakacji, tj od dnia 25.06 do 29.08 br. Ale pragniemy zwrócić Państwa uwagę na dodatkowe wyłączenie spod zakazów ruchu i/lub ograniczeń, które wejdzie w życie dnia 22 lipca br. Otóż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, aktualnie zakazy i ograniczenia nie mają zastosowania do określonych w §3 ust.1 pkt 5) 

 

„5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych;”   


Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem  zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach z dnia 25 czerwca 2010 roku, które ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 122 w dniu 7 lipca, powyższe wyłączenie obejmować również będzie pojazdy posiadające ważną miesięczną kartę opłaty drogowej. Z dniem 22 lipca 2010 roku zatem cytowany przepis przyjmuje brzmienie :


„5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej miesięcznej lub rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych;” 


Poszerzenie katalogu wyłączeń o pojazdy wracające z zagranicy i posiadające winietę miesięczną podyktowane jest zakończeniem sprzedaży winiet rocznych z dniem 30 czerwca 2010.


Na Państwa życzenie prześlemy pełny tekst Rozporządzenia wraz z wszystkimi wyłączeniami.
Letnie ograniczenia ruchu w Polsce, dotyczące pojazdów o dmc powyżej 12 t, z wyłączeniem autobusów obowiązujące w okresie od 25 czerwca do 29 sierpnia 2010 roku :

- w piątek zakaz g.18:00 - 22:00 ;

- w sobotę zakaz g.08:00 - 14:00 ;

- w niedzielę zakaz g.08:00 - 22:00

w sierpniu dodatkowo zakazy będą obowiązywać w dniach:

- 14 sierpnia (g.08:00 - 14:00 oraz g.18:00 - 22:00)

- 15 sierpnia (g.08:00 - 22:00).


wróć do wiadomości

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl