NASZA OFERTAOpłata elektroniczna – znamy proponowane stawki!


Znane jest już pełne brzmienie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, na które z niecierpliwością oczekiwała cała branża transportu drogowego. Z jednej strony nie spełniły się najgorsze prognozy dot. wysokości stawki oscylującej w granicach maksymalnej wielkości 2 zł/km. Z drugiej jednak strony zaproponowane rozwiązania nie napawają optymizmem. Wysokość stawki opłaty elektronicznej za przejazd kilometra odcinka drogi krajowej klasy  A (autostrada) i S (droga ekspresowa) oraz GP (droga główna ruchu przyspieszonego) i G (droga główna) uzależniona będzie od klasy pojazdów „EURO” w zależności od limitów emisji spalin. 


I tak w Załączniku nr 3 do ww projektu Rozporządzenia proponuje się na drogach krajowych o klasie A i S lub ich odcinków  pobieranie elektronicznej opłaty drogowej  w następującej wysokości:
Natomiast Załącznik nr 4 do ww projektu Rozporządzenia określa wysokość stawek elektronicznej opłaty drogowej dla dróg krajowych GP i G lub ich odcinków w następującej wysokości:Proponowany wykaz dróg krajowych lub ich odcinków o klasie A i S, na których pobierana ma być  elektroniczna opłata drogowa obejmuje następujące odcinki:


1) autostrada A1 na odcinkach:

       a) węzeł Tuszyn – węzeł Bełchatów,

       b) węzeł Sośnica – węzeł Świerklany;

2) autostrada A2 na odcinku węzeł Modła – węzeł Stryków I;

3) autostrada A4 na odcinkach:

       a) (granica państwa) Zgorzelec – węzeł Bielany Wrocławskie,

       b) węzeł Bielany Wrocławskie – węzeł Kleszczów,

       c) węzeł Kleszczów - węzeł Murckowska,

       d) węzeł Balice I – węzeł Szarów;

4) autostrada A6 na odcinku (granica państwa) Kołbaskowo – węzeł Kijewo;

5) autostrada A8 na odcinku węzeł Nowa Wieś Wrocławska (A4) – węzeł Pawłowice;

6) autostrada A18 na odcinku węzeł Olszyna – Krzyżowa;

7) droga ekspresowa S1 na odcinkach:

       a) (granica państwa) Cieszyn - Boguszowice – Bielsko Biała-Krzemionki,

       b) Dąbrowa Górnicza (Ząbkowice) – Tychy,

       c) węzeł Podwarpie – węzeł Pyrzowice;

8) droga ekspresowa S3 na odcinkach:

       a) węzeł Goleniów Zachód – Szczecin (węzeł Kijewo),

       b) węzeł Klucz – Gorzów Wielkopolski (węzeł Gorzów Południe),

       c) węzeł Sulechów – węzeł Nowa Sól;

9) droga ekspresowa S5 na odcinku węzeł Stryszek – węzeł Białe Błota;

10) droga ekspresowa S6 na odcinku węzeł Gdynia (skrzyżowanie z ul. Morską) – węzeł Rusocin (A1);

11) droga ekspresowa S7 na odcinkach:

       a) obwodnica Płońska,

       b) węzeł Kroczewo – węzeł Czosnów,

       c) Grójec (z obwodnicą Grójca) – Jedlińsk,

       d) Skarżysko Kamienna – Chęciny;

       e) obwodnica Jędrzejowa,

       f) skrzyżowanie z drogą krajową nr 79 – węzeł Bieżanów,

       g) węzeł Myślenice – węzeł Lubień;

12) droga ekspresowa S8 na odcinkach:

       a) węzeł Dąbrowa – węzeł Cieśle,

       b) węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska,

       c) Radzymin (z obwodnicą Radzymina) – Wyszków (z obwodnicą Wyszkowa),

       d) obwodnica Ostrowa Mazowieckiego;

13) droga ekspresowa S10 na odcinkach:

       a) Szczecin (węzeł Płonia) – węzeł Święte,

       b) węzeł Nieszawka – węzeł Lubicz;

14) droga ekspresowa S11 na odcinku Poznań – Kórnik;

15) droga ekspresowa S22 na odcinku Elbląg – Grzechotki (granica państwa);

16) droga ekspresowa S69 na odcinku obwodnicy Bielska – Białej.


Projekt ww. rozporządzenia przewiduje objęcie elektroniczną opłatą drogową następujące drogi klasy GP i G lub ich odcinki:


1) droga krajowa nr 4 na odcinku Rzeszów – Jarosław;

2) droga krajowa nr 6 na odcinku Gościcino – Bożepole Wielkie;

3) droga krajowa nr 7 na odcinkach:

       a) Płońsk – węzeł Kroczewo,

       b) węzeł Czosnów – Warszawa,

       c) Warszawa – Grójec,

       d) Kraków – Myślenice;

4) droga krajowa nr 77 na odcinku Radymno – Przemyśl;

5) droga krajowa nr 81 na odcinku Katowice – Skoczów;

6) droga krajowa nr 92 na odcinkach:

       a) Nowy Tomyśl – Poznań,

       b) Poznań – Września;

7) droga krajowa nr 94 na odcinku Dąbrowa Górnicza – Kraków.


       Uzasadnienie do ww. projektu rozporządzenia zawiera również informację, iż przedmiotowy wykaz będzie uzupełniany wraz z oddawaniem do użytkowania odcinków dróg poszczególnych klas. Istotnego znaczenia nabiera tu zastrzeżenie, że wykaz może być rozszerzany o inne drogi krajowe, jeżeli działanie takie będzie konieczne dla zapewnienia właściwej polityki przewozowej lub ochrony tych dróg. Powyższe sformułowanie może budzić  poważne obawy  z uwagi na „pojemność” zawartych w nim zwrotów. Niestety, potwierdza nasze obawy cytat, iż „Docelowo opłatami elektronicznymi objęte zostaną wszystkie odcinki autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, które nie będą przebudowywane oraz wybrane odcinki dróg krajowych”.


Ponadto Ustawodawca w Ocenie skutków regulacji do ww. projektu Rozporządzenia przewidział sytuację, w której przewoźnicy planowaliby przenieść  transport na drogi nieobciążone elektroniczną opłatą:


„Łącznie z wdrożeniem systemu elektronicznego poboru opłat wprowadzony zostanie program zabezpieczający niepłatne drogi alternatywne przed przenoszeniem się ruchu, w tym ruchu ciężkiego, na inne drogi niepłatne. System ten będzie obejmował zagadnienia prawne, administracyjne, inżynieryjne oraz kontrolne. Zostaną także wykorzystane istniejące ograniczenia wynikające z przepisów o ruchu drogowym o poruszaniu się pojazdów ciężkich po drogach lokalnych. Należy zatem stwierdzić, iż nie zakłada się, aby po wprowadzeniu elektronicznego systemu opłat ruch samochodów ciężarowych znacznie przeniósł się na drogi alternatywne. Ponadto należy zauważyć, iż przejazdy w ruchu międzyregionalnym i krajowym z ominięciem autostrad będą nieuzasadnione ekonomicznie (potencjalne oszczędności na opłatach nie będą równoważyły strat na czasie przejazdu).”


Pobierz pełną terść projektu: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej


Zespół Doradczy

Arena 561


wróć do wiadomości


Chcesz wiedzieć więcej temat odwołania viatoll ?

Sprawdź nasze doświadczenie na:

Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2010 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl