NASZA OFERTA

Wspierane przez nas fundacje, organizacje charytatywne i akcje społeczne:

Ponizsze publikacje stanowia wlasnosc firmy Arena 561 i nie moga byc kopiowane, powielane i udostepniane bez zgody wlasciciela lub podania zrodla.


Pakiet Drogowy po nowemu! - Szerokie propozycje zmian od Komisji Europejskiej!

(...) Przede wszystkim obowiązkiem spełniania wymagań finansowych dla przewoźników drogowych objęci zostaną przedsiębiorcy wykonujący przewóz rzeczy pojazdami do 3,5 tony!(...)

czytaj dalej....


Wyłączenie transportu drogowego z delegowania – czas decyzji

(...) Spośród ponad 200 poprawek złożonych przez grupy Europosłów do rewizji dyrektywy o delegowaniu 19 (poprawki od 145 do 163) dotyczą wyłączenia transportu z reguł delegowania (...)

czytaj dalej....


ZUS i US w sprawie ryczałtów za nocleg a wyrok TK - moda na straszenie kontrolami

Szeroka dyskusja publiczna nad zasadnością wypłacania ryczałtów za nocleg w kabinie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w mojej ocenie nie ukazuje meritum problemu. Pojawiające się głosy i opinie są skrajnie różne.(...)

czytaj dalej....


Nowe przepisy – nowe relacje, czyli jak ułożyć współpracę z przewoźnikiem i nie narazić się na kary

Rok 2017 jest naznaczony przepisami, które wprost stanowią instrukcję do działań typu „jak odebrać licencję”, „jak usunąć z rynku”. Rykoszetem mogą uderzyć również w nadawców czy odbiorców towaru. Dlatego tak istotne wydaje się dla utrzymania wzajemnej współpracy odpowiednie ułożenie relacji przewoźnik – logistyk, spedytor czy nadawca.

czytaj dalej....


Wyrok TK w sprawie ryczałtów za nocleg opublikowany dziś czyli 29.12.2016 – jakie skutki dla przewoźników?

(...) Od uchwały SN, przewoźnicy mający wątpliwości co do konieczności przyznawania świadczenia w postaci ryczałtów za nocleg, byli wręcz "piętnowani" medialnie za nieprzyznawanie ryczałtów dla kierowców którym zapewniali bezpłatne noclegi w kabinach. (...)

czytaj dalej....


Wybrane zmiany prawne w 2017

Rok 2017 to rok licznych podwyżek wynagrodzenia, podatków i opłat, cen ubezpieczeń i zaostrzenia przepisów wobec przewoźników.

czytaj dalej....


Komisja Europejskiej Sprawiedliwości czyli „Napoleon ma zawsze rację”.

W praktyce wszystkie polskie firmy transportowe świadczące usługi na terenie Francji i Niemiec, zostały pozostawione same sobie, przez wybiórczość działania KE w ustalaniu zasad badania zgodności ustaw z prawem europejskim.

czytaj dalej....


Europejska "gra" o rynek usług transportowych

W cieniu turnieju Euro 2016, rozgrywa się „mecz” Europa – Europa, którego wynik trudno przewidzieć, a stawką jest olbrzymi rynek usług transportowych.

czytaj dalej....


Załoga we Francji to iluzja – przerwa obowiązkowa

W ciągu kilku ostatnich tygodni media branżowe obiegła informacja, że francuskie służby kontrolne przystąpiły do kontroli pojazdów prowadzonych przez załogę kierowców i karania za brak przerwy po okresie prowadzenia trwającym 4,5 godziny.

czytaj dalej....


viaToll – sprawiedliwość po latach

W marcu 2016  zapadł wyrok w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w ostatniej sprawie jaką prowadziliśmy w zakresie funkcjonowania systemu viaToll przed zmianami ustawowymi.

czytaj dalej....


Transportowy rozbiór Polski

Sytuacja polskiej branży transportu drogowego na arenie międzynarodowej nie pozostawia złudzeń.

czytaj dalej....


Postanowienie TSUE w sprawie ryczałtów za nocleg

Dnia 18 lutego 2016 br. TSUE wydał długo wyczekiwane postanowienie w sprawie noclegu w kabinie i rekompensaty kosztów takiego noclegu.

czytaj dalej....


Zmiany prawne w transporcie 2016 - wybrane zagadnienia

(...) Niezależnie od powyższego nadal umowy terminowe pracodawca ma prawo wypowiedzieć bez wskazania przyczyny. Co istotne z punktu widzenia już zawartych umów obowiązujących w dniu 22 lutym 2016, umowy te traktowane będą jako pierwsze zawarte na czas określony.

czytaj dalej....


Polski kierowca  z europejskim „zus-em” - czy to możliwe? Czyli ile dla transportu znaczą konsultacje społeczne KE. 

Jeszcze rok temu żadne z państw europejskich nie narzucało polskim przewoźnikom stawki wynagrodzenia kierowcy. Dzisiaj mamy już 3 ustawy regulujące tę kwestię (...)

czytaj dalej....


Francuskie delegowanie kierowców za 9,61 € / h

Uchwalenie niekorzystnych dla branży transportowej przepisów obowiązujących na terenie Francji stało się faktem. Szczegóły oraz praktyczne wskazówki co do sposobu stosowania nowych regulacji będę znane dopiero po wydaniu aktów wykonawczychv

czytaj dalej....


Pakiet mobilności pracowniczej (Labour mobility package) w UE - zasada terytorialności czy wspólny rynek?

Tymczasem niemalże za naszymi plecami rodzi się koncepcja pakietu mobilności pracowniczej, która w istocie może dotyczyć  zatrudniania i wynagradzania kierowcy wykonującego transport międzynarodowy.

czytaj dalej....


Trybunał Konstytucyjny nie wypowie się w sprawie karania zarządzających transportem

(...) bezwzględne, sztywne określenie sankcji za konkretne wykroczenie zdaniem wnioskodawcy należy uznać za niedopuszczalne (...)

czytaj dalej....


"Europejska" płaca minimalna w Niemczech a dyrektywa 2014/67/UE

Warunki w jakich doszło do uchwalenia za zachodnią granicą wymogów dla polskich przedsiębiorstw, w tym przewoźników świadczących usługi na terenie Niemiec wymaga szerszego kontekstu z uwzględnieniem nowych regulacji unijnych, którego na ten moment próżno szukać w debacie publicznej.

czytaj dalej....


Zmiany prawne w 2015 roku

Nowy 2015 rok nie będzie szczędził przewoźnikom dodatkowych obowiązków lub podwyższenia kosztów prowadzonej działalności w zakresie transportu drogowego.

czytaj dalej....


Zatrudnienie kierowcy spoza Unii – wymogi formalne 

Z uwagi na pojawiające się problemy firm transportowych z rekrutacją wśród zawodowych kierowców, przewoźnicy coraz częściej rozważają zatrudnienie na tym stanowisku pracowników pochodzących spoza Unii Europejskiej

czytaj dalej....


Dieta traktowana jako część ryczałtu za nocleg, czyli nowa linia orzecznicza po Uchwale SN z 12.06.2014?

Pomimo powoływania się kierowcy na Uchwałę SN, Sąd Apelacyjny nie przyznał prawa do ryczałtów noclegowych. Natomiast otrzymywaną dietę 42 Euro za dobę uznał za wystarczającą rekompensatę poniesionych wydatków w czasie podróży służbowej.(...)

czytaj dalej....


ViaToll – wersja prawna 2.0

Innowacyjne, na tą skale nie znane mi w innym akcie prawnym umorzenie postępowania wszczętego oraz odebranie możliwości karania za okres (czas aktualny) do 01.01.2015 zastosował ustawodawca wobec kierujących, którzy nie uiściły opłaty w ramach systemu viaToll.

czytaj dalej....


Francja za pomocą przepisów wycina unijną transportową konkurencję

W dniu 12 lipca 2014  weszły w życie nowe przepisy kodeksu transportowego we Francji, które przewidują karę 30 000 Euro za odbieranie pauzy 45 godzinnej w pojeździe oraz karę pozbawienia wolności.

czytaj dalej....


Zmiana ustawy o drogach publicznych - zmienia się adresat sankcji, z kierowcy na właściciela pojazdu

Najbliższe tygodnie to już finisz od kilku lat pożądanych zmian przepisów w zakresie karania za nieuiszczenie opłaty elektronicznej w systemie viaToll.

czytaj dalej....


Istota protokołu kontroli drogowej – przegląd orzecznictwa

Inspektor dokonujący czynności kontrolnych na drodze w obecności kierowcy, wyposażony jest w stosowne uprawnienia umożliwiające wyegzekwowanie od kontrolowanego swoich żądań.

czytaj dalej....


Jak SN uzasadnił ustnie uchwałę z 12.06.2014? 

W dniu 12.06.2014 Sąd Najwyższy rozstrzygnął następujące zagadnienie prawne:

„Czy stworzenie kierowcy możliwości spania w nocy (nocnego snu) w kabinie samochodu (...)

czytaj dalej....


Przeładowany pojazd – wspólny problem przewoźnika i załadowcy

Coraz częściej na nadawców lub załadowców nakładane są pieniężne kary administracyjne wynikające z przeładowania pojazdu ciężarowego. 

czytaj dalej....


Wielka noclegowa rewolucja francuska

(...) Jeżeli projekt w niezmienionej formie zostanie ogłoszony a interpretacja jego założeń zostanie utrzymana to może oznaczać, że za każdy dzień pracy kierowcy na terenie Francji przysługiwać będzie wynagrodzenie równe dziennej stawce minimalnego wynagrodzenia obowiązującego we Francji. (...)

czytaj dalej....


„Pauza weekendowa”, czyli odpoczynek tygodniowy kierowcy zawodowego

Tygodniowy odpoczynek każdego kierowcy wykonującego przewozy drogowe pojazdami pow. 3,5 tony dmc potocznie nazywanego pauzą weekendową, wcale nie musi przypadać na okres weekendu, tj soboty i/lub niedzieli.

czytaj dalej....


Preselekcyjny system ważenia a kontrola ITD w firmie

Zgodnie z art. 64 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony po uzyskaniu zezwolenia odpowiedniej kategorii wydawanego przez właściwy organ.

czytaj dalej....


viaToll – „aby kara miała sens musi boleć”

W trakcie prac legislacyjnych nad zmianą Ustawy o drogach publicznych wprowadzających elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogą płatną duże kontrowersje wywoływała wysokość kar administracyjnych za nieuiszczenie opłaty.

czytaj dalej....


Kierowca TIR-a śpi w kabinie? Pójdzie do więzienia

Nocowanie w kabinie pojazdu podczas długiej pauzy weekendowej (pełny odpoczynek tygodniowy co najmniej 45 godzinny) nie jest dozwolone zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006.

czytaj dalej....


Plik cyfrowy czy ewidencja czasu pracy  - jaką dokumentację prowadzić w przedsiębiorstwie transportowym?

Nałożenie na przewoźników dodatkowego obowiązku ewidencjonowania godzin pracy także tych kierowców, którzy wykonują przewozy drogowe na podstawie umowy cywilnej lub w ramach samozatrudnienia, kolejny raz potwierdza tezę, że prowadzenie ewidencji czasu pracy  jest konieczne(...)

czytaj dalej....


Jazda na 2 karty, czyli fałszowanie danych rejestrowanych przez tachograf cyfrowy

Od niespełna 2 lat przewoźników drogowych obowiązuje pakiet rozporządzeń unijnych, w których zawarto podstawowe warunki i obowiązki wspólne dla przedsiębiorców wszystkich krajów członkowskich.

czytaj dalej....


ViaToll w trakcie zmian, kary nadal dla kierowców

(...) Narzędzia jakie oferuje przewoźnikowi Operator Systemu viaToll w zakresie samokontroli uiszczenia opłat, powinny pozwalać na możliwość świadomego i rzetelnego rozliczania się z należnych zobowiązań.

czytaj dalej....


Odłożony odpoczynek w turystyce - czyli zmiany w 561 od 1.01.2014

(...) z nowym 2014 rokiem swoboda korzystania z odłożonych odpoczynków tygodniowych zostaje obostrzona dodatkowymi warunkami (...)

czytaj dalej....


Ważenie pojazdów do kontroli - część druga

(...) Kierowca odgrywa kluczową rolę w czasie kontroli na drodze. Nie tylko występuje wówczas w imieniu przewoźnika, ale ma możliwość zweryfikowania wyników pomiarowych (...)

czytaj dalej....


Trans Poland 2013 - relacja

W dniach 26-28 listopada 2013 roku odbyły się pierwsze w Polsce Targi Trans Poland. Na zaproszenie organizatora Targów i czasopisma TSL Biznes zdecydowaliśmy się na uczestnictwo w tym wydarzeniu w roli partnera merytorycznego...

czytaj dalej....


Raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie systemu Viatoll

W dniu dzisiejszym tj . 29.10.2013 opublikowany został raport na temat systemu Viatoll

czytaj dalej....


Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli przewoźników

W myśl nowych regulacji Inspekcja ma obowiązek skontrolowania każdego roku co najmniej 3% wszystkich przepracowanych dni przez kierowców. W trakcie kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa inspektor nie może poddać kontroli mniejszą ilość dni niż połowa dni roboczych przypadających na zatrudnionego kierowcę.

czytaj dalej....


Ważenie pojazdów do kontroli

(...)Analizując dokumentację jaką posiada Inspekcja Transportu Drogowego w zakresie dopuszczenia legalizowanych wag do ważeń kontrolnych oraz sposobu ich użytkowania można jedynie stwierdzić, że prawidłowe zważenie ciężarówki w Polsce jest niemalże niemożliwe.(...)

czytaj dalej....


Przygotowanie do kontroli ITD

Kontrola w przedsiębiorstwie poprzedzona jest zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli określającym min przedział czasowy objęty kontrolą, termin, wykaz dokumentów, które należy przygotować. Są to m.in:

czytaj dalej....


Czy kary grzywny dla zarządzających transportem i kierowców są zgodne z Konstytucją RP?

Jeżeli kierowca czy zarządzający w żaden sposób nie zgadzają się z postawionymi zarzutami oraz wysokością mandatu wówczas mają prawo odmówić przyjęcia mandatu. W takiej sytuacji Inspekcja w żaden sposób nie może samodzielnie nałożyć kary grzywny.

czytaj dalej....


Karani kierowcy wrócą do zawodu.

(..) od dnia 15 sierpnia 2013 na przedsiębiorcach będzie ciążył obowiązek sprawdzenia czy wobec zatrudnionego kierowcy nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. (..)

czytaj dalej....


Kumulacja kar grzywny dla kierowcy, czyli kiedy warto odmówić przyjęcia mandatu i wnioskować o ograniczenie egzekucji.

(...) Chodzi tu przede wszystkim o problematyczną kwestię, iż kwota zwielokrotnionego mandatu w wysokości 2 000 zł znacznie przewyższa wynagrodzenie kierowcy.(...)

czytaj dalej....


Samozatrudnienie kierowcy - elastyczna forma współpracy czy duży problem?

Atrakcyjnie niskie koszty zatrudnienia kierowcy prowadzącego własną działalność mogą okazać się kosztowne. Dlatego warto poznać wady i zalety takiej formy zatrudnienia szoferów i oszacować ewentualne ryzyko.

czytaj dalej....


Pilne - Dzisiaj tj. 16 maja 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Ustawę z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, wprowadzającą istotne dla przedsiębiorców zmiany w obowiązujących przepisach.

Nowe zmiany wchodza w życie z dniem 15 sierpnia 2013 r, z wyjątkiem kilku przepisów, które będą obowiązywać od 16 lipca 2013 r. Bardziej szczegółowe informacje otrzymali już czytelnicy naszego newslettera. 

Newsletter


Nowe zasady wypłacania diet za podróż służbową - zmiany od 1 marca 2013 r.

Nowością jest (m.in) regulacja zezwalająca na określenie więcej niż jednego państwa docelowego, jeśli podróż zagraniczna obejmuje dwa lub więcej państw. Nie jest to jednak obowiązek, bowiem w dalszym ciągu dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla państwa docelowego podróży zagranicznej.

czytaj dalej....


ViaToll - system który musisz poznać

Nieuiszczenia opłaty w systemie viaToll lub pobranie jej w niepełnej wysokości może być spowodowane różnego rodzaju zdarzeniami. Mogą to być niezależne od przewoźnika, kierowcy lub operatora awarie, warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia, na które kierujący nie miał wpływu.

czytaj dalej....


Kiedy magnes się opłaca?

Bezwzględnie zaznaczyć należy, że używanie jakichkolwiek dodatkowych urządzeń zakłócających pracę tachografu, w szczególności w celu rejestracji odpoczynku w czasie prowadzenia pojazdu jest niedozwolone. Nie tylko przepisy krajowe ale również unijne bardzo rygorystycznie sankcjonują to naruszenie.

czytaj dalej....


Podsumowanie zmian prawnych w 2012 roku – studium przypadku

" (...) można postawić tezę, że pomimo wprowadzenia odrębnych katalogów kar dla kierowców, osób zarządzających transportem oraz podmiotów wykonujących transport drogowy, stworzono również realne warunki do zabezpieczenia się przed niezasadnymi karami."

czytaj dalej....


Rada Niezależnych Ekspertów Transportu - TRANSORA

Spory sądowe, odszkodowania, postępowania przed zakładami ubezpieczeń, pozasądowa i przedsądowa obsługa szkód i roszczeń, ocena ryzyka i ubezpieczenia transportowe, kontrola ITD, roszczenia pracownicze, kontrola PIP, ekspertyzy i wycena szkód w transporcie - masz prawo do fachowej wiedzy eksperckiej. Nie pozwól aby ktoś uczył się na Tobie!

czytaj dalej....


Zatrudniamy kierowcę - informacje dla pracodawców

"część C jest bardzo ważnym elementem akt osobowych, o wręcz strategicznym znaczeniu w razie ewentualnej konieczności wyjaśnienia zaistniałych nieporozumień między pracownikiem i pracodawcą."

czytaj dalej....


Harmonogram na liniach do 50 km w pojeździe czy w firmie?

Zgodnie  z art. 31e rozdziału 4a ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) przedsiębiorcy wykonujący przewozy regularne osób na trasach nie przekraczających 50 km zobowiązani są ustalać na okres co najmniej jednego miesiąca rozkład czasu pracy kierowców zwany potocznie harmonogramem

czytaj dalej....


Transmisja na żywo! ITD kontra Viatoll - 1 godzina 44 minuty polityki czy prawdy?

"To my tkwimy w okowach systemu który przyjął parlament. (...) Stworzyliśmy (...) regulacje prawne (...) które są po prostu nieudane." - skandal, niekompetencja, wymijająca odpowiedź czy brutalna prawda. Oceńcie sami!!! Jedno jest pewne - trzeba się bronić!

czytaj dalej....


Od 19.10.2012 pojedziesz każdą drogą bez kary za przeciążenie osi, ale...

Warto pamiętać, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące. Zezwolenia wydane przed dniem 19.10.2012 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 18.04.2013.

czytaj dalej....


Zabezpieczenie do licencji – labirynt bez wyjścia?

Zapewne jest to najtańsze i najprostsze wyjście z labiryntu zabezpieczeń. Pytanie jak daleko sięga swoboda uznania organu wydającego licencję oraz jak długo takie rozwiązanie będzie akceptowane?

czytaj dalej....


Jeśli nie zdążysz wymienić  prawa jazdy do 10 września 2012...

Wielu kierowców i przewoźników o obowiązkowym szkoleniu zapomina lub co gorsze nawet o nim nie wie. Poważny problem może powstać w trakcie kontroli drogowej, podczas której zostanie stwierdzone nieważne prawo jazdy(...)

czytaj dalej....


7 grzechów głównych systemu viaToll

(...) system firmy Kapsch generuje i przesyła do Inspekcji informacje o naruszeniach, które nie miały miejsca (…)

czytaj dalej....


Debata z Ministrem Transportu w Krakowie! 

(...) W ocenie Ministra nie ma konieczności zmian w zakresie norm czasu pracy kierowców zawodowych. Obecne normy są wystarczająco  restrykcyjne a udział procentowy w wypadkach powodowanych przez kierowców zawodowych jest znikomy.(...)

czytaj dalej....


Baza eksploatacyjna według uznania

„przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim (…) prowadzić działalność związaną z pojazdami, o których  mowa w lit. b), w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych,w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie członkowskim.” 

czytaj dalej....


Odpowiedzialność załadowcy

Nowela Ustawy o transporcie drogowym obowiązująca od dnia 01.01.2012 swym zakresem podmiotowym objęła w sposób ścisły nową grupę podmiotów działających na rynku transportowym. Katalog przedsiębiorstw, które mogą zostać poddane kontroli Inspekcji Transportu Drogowego został poszerzony.

czytaj dalej....


Zarządzający transportem – zawód przyszłości

Dnia 4.12.2011 roku unijnym rozporządzeniem 1071/2009 ukonstytuowano zawód przewoźnika  drogowego oraz wprowadzono jako warunek konieczny dla licencjobiorców – wyznaczenie Zarządzającego Transportem (z org. Transport Manager).

czytaj dalej....


ViaToll - system poboru opłat, czy kar?

(...)To kierowcy i przewoźnicy aktualnie kolejny miesiąc testują ESPO i m.in. dzięki licznym zgłoszeniom usterek i reklamacji, jego funkcjonowanie może ulec poprawie. Taki okres testowy powinien mieć miejsce przed 01.07.2011, bez narażania przedsiębiorców i osoby kierujące pojazdem na wielotysięczne kary, często nałożone bezpodstawnie.

czytaj dalej....


Antidotum na kary dla przewoźnika i spedytora - wewnętrzne regulaminy i instrukcje.

Obniżenie maksymalnej kary wymierzanej w czasie kontroli ITD lub PIP to jedna z najbardziej oczekiwanych zmian Ustawy o transporcie drogowym, jaka weszła w życie od 01.01.2012. Bierność w odpowiednim zorganizowaniu przedsiębiorstwa i liczenie na przychylne przepisy jest jednak drogą donikąd...

czytaj dalej....


Wznowienie certyfikacji!

Od grudnia 2011 do 10.03.2012 Instytut Transportu Samochodowego z przyczyn formalnych nie przeprowadzał egzaminów pozwalających uzyskać Certyfikat kompetencji zawodowych w przewozie drogowym.

czytaj dalej....


28 lutego upływa termin na przesłania sprawozdania rocznego w związku z przewozem towarów niebezpiecznych

Uprzejmie przypominamy przedsiębiorcom - uczestnikom przewozu towarów niebezpiecznych o zbliżającym się  28 lutego terminie na złożenie rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów ADR.

czytaj dalej....


Opłata środowiskowa – 10 tys zł kary

Do dnia 31 stycznia 2012r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do uiszczenia opłaty środowiskowej. Jeżeli wyliczona przez przedsiębiorcę opłata nie przekracza 400zł, przedsiębiorca nie uiszcza opłaty. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku złożenia stosownej deklaracji.

czytaj dalej....


Za co będą płacić kary kierowcy od 01.01.2012?

Dzień 01 stycznia 2012 to nie tylko Nowy Rok kalendarzowy, ale przede wszystkim początek radykalnych zmian dla kierowców i przedsiębiorców wykonujących transport drogowy. Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym zmieniła całkowicie system nakładania kar, ich wysokość oraz tryb egzekwowania.

czytaj dalej....


„4 grudnia 2011” – oficjalne stanowisko Ministerstwa Transportu!

(...) Opłaty za udzielenie/odnowienie licencji międzynarodowej – wspólnotowej na okres 10 lat: 7200 zł (przewóz osób), 8000 (przewóz rzeczy). Opłaty za licencje krajowe pozostają na dotychczasowym poziomie. (...)

czytaj dalej....


Weksle pracownicze nieważne z mocy prawa!

Odnosząc się do orzeczenia Sądu Najwyższego wyrażonego w Wyroku II PK 159/10 pracodawcy nie powinni stosować weksli i deklaracji  wekslowych jako zabezpieczenie wykonania umowy o pracę.

czytaj dalej....


Konferencja "Przewóz osób w nowym, europejskim wymiarze"

Ze względu na nadchodzące istotne zmiany w przepisach prawa transportowego zapoczątkowane dla przewoźników osób unijnym Rozporządzeniem (WE) nr  1071/2009 oraz 1073/2009 w dniu 1 grudnia 2011r. organizujemy dedykowaną specjalnie dla przewoźników osób konferencję "Przewóz osób w nowym, europejskim wymiarze".

czytaj dalej....


 4 grudnia 2011 – Pakiet drogowy wchodzi w życie, czyli praktyczne porady na dziś

Nowe warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego dyktowane pakietem trzech rozporządzeń unijnych 1071, 1072 i 1073 będą obowiązywać w każdym państwie członkowskim, począwszy od 4 grudnia 2011.

czytaj dalej....


Nowy Minister - nowe Ministerstwo

Prezes Rady Ministrów Rozporządzeniem z dnia 18 listopada 2011(Dz.U Nr 248, Poz 1494) określił zakres działania nowego Ministra właściwego do spraw transportu. Jednocześnie zmienił dotychczasową nazwę funkcji Ministra Infrastruktury na Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

czytaj dalej....


Co czeka branżę transportu drogowego po 1 stycznia 2012?

W dniu dzisiejszym opublikowana została Ustawa z dnia 16.09.2011 o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw (DzU Nr 244, Poz.1454) wprowadzająca szereg nowych rozwiązań prawnych. Sprawdź co Cię czeka w praktyce...

czytaj dalej....


E-myto – „nie daj się okraść”!!!

(...) można było się spodziewać, że system zbudowany w niespełna rok może funkcjonować wadliwie a prace będą trwać jeszcze kolejne miesiące, o tyle (...) procedura kontroli drogowej i wydawania decyzji o nałożeniu kary na kierowców przerosła chyba wyobrażenia każdego...

czytaj dalej....


E-myto: unikniesz kar w systemie post-paid

Skutki elektronicznego systemu poboru opłat wprowadzonego w lipcu br. dla wielu przewoźników i kierowców odczuwalne są w postaci dotkliwych kar. Największym problemem są kary naliczane w tzw. trybie rozliczeń przedpłacanych czyli pre-paid.

czytaj dalej....


Apokalipsa odwołana - licencje krajowe przetrwają 4 grudnia 2011

W dniu dzisiejszym ponad wszelką wątpliwość potwierdzona została informacja nurtująca krajowych przewoźników od wielu miesięcy. A mianowicie na podstawie jakich dokumentów będą świadczyć działalność transportową krajowi przewoźnicy od grudnia 2011?

czytaj dalej....


Ułatwienia w obliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska

Ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. 08, nr 150, poz. 150 z poz. zm) nakłada na podmioty emitujące zanieczyszczenia do środowiska obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie z jego zasobów.

czytaj dalej....


Żółta tarcza czy zaświadczenie – koniec dylematów

Jednolita treść Zaświadczenia o działalności kierowców na dokumentowanie okresów wolnych od pracy i innych niż prowadzenie pojazdu aktywności obowiązuje na terenie UE już od kilku lat.

czytaj dalej....


Reguła jednej minuty - nowe zasady zapisu aktywności kierowcy w tachografie cyfrowym

1 października 2011 r. wejdą w życie nowe zasady rejestracji aktywności kierowcy za pomocą tachografu cyfrowego. Zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przewoźników, którzy od dłuższego czasu zgłaszają organom kontrolnym problem poprawnej rejestracji aktywności kierowcy podczas jazdy w korkach....

czytaj dalej....


Przygotowanie do kontroli WITD

Zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy o transporcie drogowym raz na 5 lat każdy podmiot gospodarczy wykonujący transport drogowy powinien być poddany szczegółowej kontroli, przeprowadzanej w siedzibie przedsiębiorstwa przez organ udzielający licencji lub zezwolenia na transport drogowy.

czytaj dalej....


Decyzja wykonawcza KE nr 3759 czyli min. 7 godzin dziennego odpoczynku, aby uniknąć wysokich kar!!!

Branża transportowa wreszcie wywalczyła jednolite zasady interpretacji przepisów dot. dziennych okresów odpoczynków kierowców oraz metody obliczania dziennego okresu prowadzenia pojazdu. 

czytaj dalej....


E-myto - Ważne informacje

Do wprowadzenia elektronicznego systemu opłat drogowych w Polsce pozostał niecały miesiąc. Stan przygotowań infrastruktury i personelu obsługującego system poboru opłat wskazuje, że termin 01.07.2011 nie zostanie dotrzymany.....

czytaj dalej....


Certyfikat kompetencji zawodowych na wagę złota

(...) wielu przewoźników woli jednak zapłacić za użyczenie certyfikatu osobie spoza otoczenia firmy, tak aby dopełnić jedynie wymóg formalnego posiadania certyfikatu, niż taki certyfikat uzyskać. Kres fikcyjnym kompetencjom zawodowym kładzie ....

czytaj dalej....


Wybrane aspekty prawne obsługi tachografów

Z tachografami cyfrowymi mamy do czynienia już od kilku lat, pomimo to ich obsługa nadal stanowi duży problem dla kierowców i przedsiębiorców. Dlatego warto przybliżyć kilka zagadnień wraz z otoczką prawną, które pomogą zrozumieć i rozwiać najczęstsze wątpliwości. 

czytaj dalej....


Prawa pasażerów - część druga

(...) Na przewoźników, biura podróży i organizatorów wycieczek nałożono obowiązek informowania osoby niepełnosprawnej (lub w inny sposób ograniczonej ruchowo) o wszystkich innych akceptowalnych alternatywnych usługach realizowanych przez danego przewoźnika (...)

czytaj dalej....


Konferencja "Zawód przewoźnika drogowego w nowym europejskim wymiarze" - RELACJA

Na prośbę naszych czytelników, inicjując kampanię wiedzy o zawodzie przewoźnika drogowego, zorganizowaliśmy w Krakowie Ogólnopolską Konferencję "Zawód przewoźnika drogowego w nowym europejskim wymiarze".

czytaj dalej....


Już znamy wartość współczynnika ryzyka!

Wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2010 wynosi ....

czytaj dalej....

(nasze publikacje z powyższego zakresu zostały wykorzystane także przez: Truck & Business PolskaLogspedPc Net Service, Dziekujemy za zaufanie)


Prawa pasażerów - część pierwsza

W dniu 16 lutego 2011 roku Parlament Europejski po kilkuletnich dyskusjach uchwalił Rozporządzenie  nr 181/2011 dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie 2006/2004. 

czytaj dalej....


Wozisz ADR-y? Złóż sprawozdanie, masz czas do 31 stycznia!

Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. (Dz.U. 02, Nr 199, poz. 1671 z zm.) w art.23 ust.2 nakłada na przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych...

czytaj dalej....

(dziekujemy redakcji e-przewoźnik.pl za powołanie sie na naszą publikacje)


Transmisja na żywo z posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastuktury!

W dniu dzisiejszym tj. 18.01.2011 o godzinie 12.00 za pośrednictwem naszego portalu dzięki uprzejmości TVP Info, mogli Państwo na bieżąco śledzić przebieg posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie elektronicznego poboru opłat.

czytaj dalej.... 


Opłata elektroniczna – znamy proponowane stawki!

Znane jest już pełne brzmienie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, na które z niecierpliwością oczekiwała cała branża transportu drogowego.

czytaj dalej....


Co czeka przewoźników w 2011 roku – najważniejsze zmiany prawne.

Rok 2011 dla przewoźników drogowych będzie obfitował w  zmiany prawne, dotykające nie tylko obszar zawodu przewoźnika, ale również w sferę jego działań gospodarczych.

czytaj dalej....


Diety za podróż zagraniczną na poziomie 23 zł – to możliwe

(...) Od czasu kontrowersyjnego i daleko wykraczającego poza ramy obowiązujących przepisów Uchwały Sędziów Sądu Najwyższego z 2008r. w branży transportowej nie było pewności, czy kierowcom przysługują diety, Ustawodawca ostatecznie rozstrzygnął tą kwestię wprowadzając do Ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 04, Nr 92, poz. 879) w art.2 pkt 7 definicję podróży służbowej (...)

czytaj dalej....


Kto może wykonywać przewóz drogowy 11 listopada bez ograniczeń ruchu

W dniu 10 listopada 2010r w godzinach od 18:00 do 22:00 oraz 11 listopada w godzinach 8:00 – 22:00, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U.07, Nr 147, poz.1040) będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o DMC przekraczającym 12 ton.

czytaj dalej....


Od 21.10.2010 tylko autobus na liniach regularnych międzymiastowych

W dniu dzisiejszym kończy się 5 letni okres karencji dla pojazdów samochodowych wykonujących krajowy przewóz osób na liniach regularnych a niebędących autobusami w rozumieniu art.18b ust.1 pkt 1 Ustawy o transportcie drogowym.

czytaj dalej....


E-myto w Polsce – fakty i mity

Na konferencji Polska Truck&Business „Zadbaj o swoje pieniądze”, która odbyła się w Warszawie w dniu 5.10.2010 szerokiemu gronu przewoźników przybliżony został temat Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. W tym artykule  przedstawimy Państwu nasze spostrzeżenia.

czytaj dalej....


O czym musisz wiedzieć zakładając firmę transportową

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego często mają problem z uzyskaniem bądź potwierdzeniem informacji umożliwiających rozpoczęcie działalności transportowej.

czytaj dalej....


Sądny dzień dla kierowców kategorii C – 10 września 2010.

Dla kierowców korzystających zawodowo z kategorii C prawa jazdy w dniu dzisiejszym mija termin na wymianę prawa jazdy, jeśli kategorię C uzyskali do dnia 31 grudnia 1980.

czytaj dalej....


Nowe wykazy dróg o nacisku osi 10 ton i 11,5 ton już od 14.08.2010

W dniu 30 lipca 2010 roku w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa nowe rozporządzenia dot. wykazu dróg do odpowiednio 10 ton i 11,5 ton nacisku na oś...

czytaj dalej....


Tygodniowy odpoczynek kierowcy – zasady stosowania wg Rozporządzenia 561/2006

Poniżej omawiamy najczęstsze problemy dotyczące odbioru odpoczynku tygodniowego,  z jakimi spotykają się kierowcy i przewoźnicy planujący zadania przewozowe. Po pierwsze należy zaznaczyć, że sama definicja odpoczynku tygodniowego zawarta jest w art. 4 lit. h Rozporządzenia 561/2006. 

czytaj dalej....


Wczytywanie danych z kart kierowców co 28 dni. Nowe Rozporządzenie Komisji UE

Od dnia 1 stycznia 2008 każdy kierowca ma obowiązek okazać do kontroli wykresówki,  wydruki i zapisy odręczne, dane na karcie kierowcy z okresu obejmującego bieżący dzień i poprzednie 28 dni.

czytaj dalej....


Wakacyjne zakazy ruchu nie obowiązują jeśli masz winietę miesięczną. Zmiana Rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu  ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Dla przypomnienia poniżej podajemy jakie zakazy i ograniczenia ruchy obowiązują w okresie wakacji, tj od dnia 25.06 do 29.08 br. Ale pragniemy zwrócić Państwa uwagę na dodatkowe wyłączenie spod zakazów ruchu i/lub ograniczeń, które wejdzie w życie dnia 22 lipca br.

czytaj dalej....


Trzy rodzaje dziennego odpoczynku kierowcy - zasady stosowania wg Rozporządzenia 561/2006

Kierowca zawodowy jeżdżący na pojeździe o dmc powyżej 3,5 tony a jednocześnie podlegający normom czasu jazdy, przerw i odpoczynków według Rozporządzenia (WE) 561/2006 – ma obowiązek odebrać w każdym 24 godzinnym okresie dzienny okres odpoczynku, a mówiąc najprościej musi odbyć odpoczynek dzienny w każdej dobie.

czytaj dalej....


Przewóz na potrzeby własne - błędnie rozumiany

Posiadanie licencji na transport drogowy (krajowy czy międzynarodowy) nie jest konieczne, w sytuacji kiedy główna działalność przedsiębiorstwa obejmuje inną niż transport sferę gospodarczą. I tak np. w wielu firmach produkcyjnych, pomocniczo funkcjonuje dział transportu zorganizowany na potrzeby własne, wspomagając główną działalność czyli produkcję.

czytaj dalej....


Nowy sposób ITD na kontorlę w przedsiębiorstwie - "współczynnik ryzyka"

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 462) wprowadziło z dniem 14 maja br nowy sposób selekcji przewoźników do kontroli I.T.D w przedsiębiorstwie na lata następne.

czytaj dalej....


Od dnia 04.06.2010 istnieje możliwość przesunięcia tygodniowego odpoczynku nawet do 12 dni w okazjonalnym przewozie osób

Od dnia dzisiejszego, tj. 04.06.2010 dla przewoźników świadczących okazjonalne usługi przewozu osób Parlament Europejski przewidział znaczne ułatwienie organizacyjne w zakresie czasu świadczenia usługi.

czytaj dalej....


Konieczność przestawienia pojazdu w czasie przerwy lub odpoczynku

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 nakłada obowiązek odbierania przez kierowców zawodowych  przerw (jednorazowo 45 minut lub podzielonych na 2 części: o długości co najmniej 15 minut i o długości co najmniej 30 minut)  po 4,5 godzinnych okresach jazdy. Ponadto kierowców obowiązują  również dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku, które muszą być odpowiednio udokumentowane.

czytaj dalej....


BOTM – likwidacja biura z dniem 31 grudnia 2010

Najbliższe półrocze przyniesie istotne zmiany w zakresie regulacji rynku międzynarodowego transportu drogowego. Trwają prace legislacyjne, mające na celu przeniesienie obecnych kompetencji Ministra Infrastruktury w zakresie obsługi transportu międzynarodowego na Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD). Jednocześnie struktury Inspekcji Transportu Drogowego mają z dniem 01.01.2011 przejąć zadania Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM).

czytaj dalej....

(powyższa publikacja została również zamieszczona na stronie www.pspdgdynia.pl przez Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych)


Kabotaż rzeczy w UE – nowe przepisy wspólnotowe od 14 maja 2010

Do tej pory to jest do dnia 13 maja br ani BOTM ani Ministerstwo Infrastruktury nie zajęły stanowiska w związku z wejściem w życie nowych regulacji w zakresie kabotażu rzeczy – art.8 i art. 9 Rozporządzenia 1072/2006. Na stronie BOTM w rubryce Z ostatniej chwili nadal widnieją wyłącznie informacje oparte na dotychczasowych przepisach.

czytaj dalej....

(powyższa publikacja została doceniona przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego i można się z nią zapoznać również na stronie www.ozptd.pl)


Diety dla kierowców – ostateczne rozstrzygnięcie problemu w Ustawie o czasie pracy kierowców

Od ponad roku Przewoźnicy drogowi borykali się z pytaniem, czy kierowcom wypłacać diety za podróże służbowe czy nie. Jedni obawiali się, że wypłacanie diet w zderzeniu z kontrolą przedsiębiorstwa prowadzoną przez Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych – spotka się z zarzutem nienależnego świadczenia i koniecznością uiszczenia składek emerytalno – rentowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

czytaj dalej....


Szkolenia okresowe kierowców w świetle nowych przepisów (kod „95")

Niezwykle aktualnym tematem dla zawodowych kierowców wykonujących zarówno transport rzeczy jak i osób jest kwalifikacja wstępna oraz szkolenia okresowe. Kandydatom na zawodowych kierowców postawiony został wymóg uzyskania tzw. kwalifikacji wstępnej, natomiast kierowcy muszą odbywać cykliczne szkolenia okresowe na nowych zasadach

czytaj dalej....


Pilne!!! Wyjątkowe ograniczenia w ruchu!!

Z uwagi na wyjątkowy charakter i pilny tryb wdrożenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w terminie od dnia 16 kwietnia 2010 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r., informujemy Państwa o zakazie ruchu pojazdów od godz. 18.00 w dniu 16.04.2010 do godziny 06.00 dnia 19.04.2010.

czytaj dalej....


Nowe Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

W związku z dostosowaniem do wymogów unijnych kwalifikacji kierowców zawodowych w Ustawie o transporcie drogowym wprowadzano sukcesywnie zmiany już od 2006 roku. Najbardziej aktualnym tematem dla branży transportowej w tej materii jest możliwość uzyskania kwalifikacji wstępnej przez osoby, które pierwszy raz podejmą pracę w charakterze kierowcy oraz warunki odbycia szkolenia okresowego dla osób już wykonujących zawód kierowcy.

czytaj dalej....


Nowe przepisy dla przewoźników drogowych obowiązują od 3 kwietnia 2010 pomimo braku odpowiednich rozporządzeń ministra

Długo wyczekiwane przez przewoźników zmiany w prawie transportowym, mające na celu umożliwienie przetrwania kryzysu gospodarczego, wchodzą w życie 3 kwietnia 2010 r na mocy Ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2010 Nr 43 poz 246). Niestety na dzień dzisiejszy nie ma możliwości skorzystania w pełni z dobrodziejstw ww Ustawy. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak kluczowych rozporządzeń ministra.

czytaj dalej....


Formularz unijny dot. dni wolnych od pracy sprostowany w języku polskim

Jako pierwsi informowaliśmy Państwa rzetelnie o nowym wzorze Zaświadczenia o działalności kierowcy wprowadzonym w dniu 16 grudnia 2009 Decyzją Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającą decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.U. L 330 z 16.12.2009). 

czytaj dalej....


Jak się przygotować do kontroli WITD w siedzibie w firmie

Od początku bieżącego roku zauważyć można wzmożone kontrole przeprowadzane przez poszczególne WITD w przedsiębiorstwach. Takie działanie jest efektem wdrażania przepisów unijnych, które nakładają na Państwa członkowskie obowiązek sukcesywnego zwiększania ilości skontrolowanych firm w bieżącym roku w porównaniu do roku poprzedniego.

czytaj dalej....


Jak dokumentować dojazd kierowcy do lub z pojazdu, znajdującego się poza bazą lub miejscem zamieszkania?

Bardzo często zdarza się, że z różnych powodów kierowca musi rozpocząć prowadzenie pojazdu, który znajduje się poza bazą i miejscem zamieszkania kierowcy.

Rzadko jednak kierowca / spedytor / osoba zarządzająca transportem pamięta, że organ kontrolny może zażądać udokumentowania w jaki sposób kierowca znalazł się w pojeździe oddalonym o np. kilkaset km od bazy przedsiębiorstwa.

czytaj dalej....


Godziny nadliczbowe – nie zawsze słuszne żądanie zapłaty za godziny nadliczbowe.

Pierwszy tydzień lutego br jest okresem, w którym Przewoźnik – Pracodawca ma możliwość wyegzekwować od każdego kierowcy tarcze tachografu analogowego za cały miesiąc grudzień 2009 (za dzień 31.12.2009 tarczę kierowca musiał posiadać do 28 stycznia 2010 w pojeździe).

czytaj dalej....


Jak zastosować ART 12/561/2006 i nie zapłacić kary za wydłużony czas jazdy lub skrócony odpoczynek.

Za przekroczenie czasu jazdy lub skrócenie odpoczynku przedsiębiorca  nie zapłaci kary, jeśli kierowca prawidłowo zastosuje art 12 Rozporządzenia 561/2006. Każdy przewoźnik, który wykonuje transport drogowy podlegający normom Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, liczy się z ryzykiem kar lub mandatów w sytuacji przekroczenia tychże norm przez kierowców.

czytaj dalej....


KOMUNIKAT GITD W SPRAWIE NOWEGO ZAŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI

Uprzejmie przypominamy o nowym wzorze formularza unijnego – Zaświadczenie o działalności, o czym informowaliśmy już w dniu 4 stycznia 2010. Nowy wzór pozwala od dnia 16 grudnia 2009 roku potwierdzić następujące fakty:

- przebywanie kierowcy na zwolnieniu chorobowym, urlopie wypoczynkowym, na urlopie innym niż wypoczynkowy, odbieranie odpoczynku

czytaj dalej....


Żółte tarcze wyeliminowane przez nowy formularz unijny

W związku z wejściem w życie nowego Zaświadczenia o działalności kierowy, rację bytu tracą zaświadczenia, potocznie nazywane „żółtymi tarczami”. Przypomnijmy, że do dnia 14 kwietnia 2007 na terenie Unii Europejskiej za pomocą „żółtych tarcz” możliwe było dokumentowanie:

- dni wolnych od pracy / urlopów

czytaj dalej....


NOWE ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI KIEROWCY

Po ponad półtorarocznych pracach nad poprawieniem formularza do dokumentowania okresów nieprowadzenia pojazdu przez kierowców, Komisja Europejska podjęła stosowną decyzję zmieniającą Zaświadczenie o działalności kierowcy.

czytaj dalej.... 


Ewidencja czasu pracy –uciążliwy obowiązek, ale nie dla wszystkich

Skąd wynikają trudności w prowadzeniu ewidencji dla kierowców? 

W przypadku pracowników wykonujących stałą pracę przez 8 godzin w na dobę w stałym miejscu pracy, ewidencja pracy jest czystą formalnością. Jednakże specyfika zawodu kierowcy polegająca na pracy mobilnej, której rozpoczęcie i zakończenie nie zawsze jest możliwe do sztywnego ustalenia, wymaga również szczególnego potraktowania w warunkach wynagradzania.

czytaj dalej....


W jaki dokument wyposażyć nowo zatrudnionego kierowcę przed rozpoczęciem podróży? 

Kara pieniężna nakładana przez Inspekcję Transportu Drogowego w trakcie kontroli na drodze – nie może wynieść więcej niż 15 tys zł zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym. Gdy kierowca nie okaże w trakcie kontroli tarcz tachografu lub plików/wydruków z tachografu cyfrowego za 28 dni poprzedzających dzień kontroli drogowej 

– kara dla przewoźnika jest nieunikniona.

czytaj dalej....


Nowe Rozporządzenia unijne dot. Transportu drogowego – jakie zmiany czekają branżę transportową ?

1)   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51) Poznaj najnowsze zmiany w prawie transportowym

czytaj dalej....NASZE SERWISYPARTNERZY


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2009-2019 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne