NASZA OFERTA

Właścicielem strony www.arena561.pl jest firma Arena 561 z siedzibą w Krakowie ul. Cegielniana 4a; kod pocztowy 30-404; kontakt: biuro@arena561.pl 

Korzystanie z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej podlega zastrzeżeniom prawnym opisanym poniżej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie zastrzeżeń prawnych jest proszony o niekorzystanie ze strony internetowej. Znajdujące się na stronie wszelkie prawa własności intelektualnej, stanowią własność administratora domeny lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela. Administrator domeny wyłącza wszelką odpowiedzialność za dowolnego rodzaju szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w dowolny sposób w wyniku korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej lub w związku z takim korzystaniem w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa. Artykuły i opracowania dostępne na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej. Wszelkie publikacje udostępnione na niniejszej stronie stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz zmian zachodzących w prawie bądź ocenę wykładni przepisów prawa lub mogą być elementem pracy twórczej i nie mogą być uznane za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Autorzy utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.) w przypadku korzystania z treści zawartych na stronie, zastrzegają konieczność każdorazowego podania źródła cytowanych utworów.
Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne