Usługi Ewidencja czasu pracy kierowców Przygotowanie do kontroli Obsługa Prawna Firm Transportowych Szkolenia Windykacja Marketing

NASZA OFERTA

Obsługa Prawna firm transportowych świadczona jest przez nas w trybie konsultacji telefonicznych lub mailowych a w skład niej wchodzą:


- udzielanie porad z zakresu prawa transportowego i prawa pracy


- doradztwo i merytoryczną pomoc w sporządzaniu ewidencji czasu pracy kierowców


- nadzór nad dokumentacją pracowniczą kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów unijnych


- bieżące informowanie o aktualnych i zbliżających się istotnych zmianach w prawie transportowym
Obsługa Prawna firm transportowych to również przygotowywanie przez zespół naszych prawników:


- odwołań od decyzji administracyjnych


- pozwów w postępowaniach uproszczonych


- pism procesowych


- skarg do WSA


Jeśli właśnie jesteście Państwo po kontroli, a przez PIP lub ITD zostały nałożone kary pieniężne, chętnie zapoznamy się z aktami sprawy. Przygotujemy stosowne wyjaśnienia lub odpowiedź na zalecenia pokontrolne. Jeżeli naszym i Państwa zdaniem, rzeczywistość była inna niż postrzegał ją urzędnik zawsze zaproponujemy skorzystanie z prawa do odwołania się do wyższej instancji.Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne