Usługi Ewidencja czasu pracy kierowców Przygotowanie do kontroli Obsługa Prawna Firm Transportowych Szkolenia Windykacja Marketing

NASZA OFERTA

Transport drogowy to jedna z nielicznych dziedzin życia gospodarczego w szczególny sposób ulubiona przez ustawodawcę unijnego oraz krajowego. Objawia się to dużą ilością unormowań oraz częstotliwością ich zmian. Unormowania unijne to rozporządzenia do których wprost musi się dostosować przedsiębiorca wraz zatrudnionymi pracownikami oraz dyrektywy które rząd wprowadza w życie wydając odpowiednie przepisy. Prawo krajowe to ustawy i rozporządzenia. Nie łatwo prowadzić działalność transportową i równocześnie na bieżąco śledzić zmieniające się akty prawne. Podstawowe prawodawstwo obejmuje 7 dyrektyw UE,  16 rozporządzeń UE, 10 ustaw krajowych, 3 oświadczenia rządowe, 34 rozporządzenia ministrów. Stąd też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Przewoźników, pomagamy odnaleźć się w obszernej materii prawa transportowego.

Inwestowanie w szkolenie zatrudnionego personelu, a w szczególności kierowców to inwestycja opłacalna i szybko przynosząca zyski. Bo szkolenia nie tylko mają chronić przewoźnika przed nakładaniem na niego w drodze administracyjnej często wysokich kar, sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych (np. przeważenia), ale równocześnie wynoszona z  nich wiedza musi się przełożyć na wymierne wyniki ekonomiczne.


Mnogość na rynku różnorodnych firm i programów szkoleniowych stwarza dla wielu przedsiębiorców problem z wyborem właściwej. My nie proponujemy Państwu gotowego programu szkolenia – tworzymy go wspólnie z Państwem dostosowując do potrzeb personelu (kierowcy, spedytorzy, osoby zarządzające transportem itp.) i specjalizacji przedsiębiorstwa (transport rzeczy, osób, krajowy, międzynarodowy itd.) W celu ustalenia zakresu i terminu szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.


Chcesz wiedzieć jakie szkolenia aktualnie planujemy? 

Odwiedź nasze centrum rejestracyjne i rezerwacji miejsc na

www.szkolenia.arena561.pl


Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne