Usługi Ewidencja czasu pracy kierowców Przygotowanie do kontroli Obsługa Prawna Firm Transportowych Szkolenia Windykacja Marketing

NASZA OFERTA

Ewidencja czasu pracy kierowców


Bezwzględnie najkorzystniejsza propozycja na rynku usług ewidencji czasu pracy kierowców


Opis: 


Jako obowiązkowa dokumentacja pracownicza kierowcy, sprawdzana jest w trakcie kontroli PIP i często żądana w trakcie kontroli I.T.D., wymóg jej prowadzenia nakłada Kodeks pracy oraz Ustawa o czasie pracy kierowców. Ewidencję przygotujemy dla Państwa na podstawie dostarczonych nam wykresówek, plików cyfrowych czy kart drogowych lub delegacji. Uwzględnimy wszelkie nieobecności w pracy i podpowiemy jak ekonomicznie rozwiązać problem godzin nadliczbowych


Dlaczego my?


- Dysponujemy doświadczonym zespołem specjalistów posiadających wiedzę z zakresu ustawy normującej czas pracy kierowców i norm Rozporządzenia 561/2006, jak również prawa pracy, bez czego nie można sporządzić prawidłowej ewidencji

- Posiadamy wiedzę praktyczną dot. danych zawartych na wykresówkach lub w plikach cyfrowych. Wyłapiemy przekroczenia i podpowiemy jak je zneutralizować.

- Uzupełnimy dokumentację o niezbędne zaświadczenia, wnioski urlopowe czy żółte tarcze

- Pracujemy na oprogramowaniu, które stosują również organy kontrolne.

- Ewidencję z kart kierowców i tachografów cyfrowych wykonujemy on-line  


Korzyści:


- Czas, który przełożą Państwo na pieniądz, bo to my wykonamy ewidencję a Państwo czy Państwa pracownicy będziecie mogli poświęcić się rozwojowi swojego przedsiębiorstwa

- Ekonomiczne rozliczenie godzin nadliczbowych, dyżurów i pracy w porze nocnej, przy uwzględnieniu norm czasu pracy i jazdy

- Usługa świadczona jest na bieżąco jak również za okres 3 lata wstecz

- Efekt to nie tylko suchy dokument, ale również odpowiednie raportowanie wykroczeń i braków

- Dodatkowo ewidencję wzbogacimy propozycją uzupełnienia lub skorygowania błędów, jak również krótkim komentarzem prawnym

- Dokument jest tak sporządzony, aby łatwo naliczyć odpowiednie składniki wynagrodzenia

- Cena uzależniona od ilości zatrudnianych kierowców i indywidualnych potrzeb, zawsze konkurencyjna. 
Ewidencja czasu pracy kierowców

Przygotowanie do kontroli P.I.P. lub I.T.D.

Obsługa Prawna

Szkolenia

Windykacja

Marketing


Copyright © 2014 Arena 561

Wszelkie prawa zastrzeżone

www.arena561.pl

zastrzeżenia prawne